Aan de Slag in de Voorstad

De Voorstad, de wijk waar ik ben opgegroeid en woon.

Dinsdag 28-6-2022 zijn bewoners van de Voorstad op een buurtavond geïnformeerd over het onderzoek van Tom Boersma. Tom is een actieve buurtbewoner die zich inzet voor het aanpakken van de problemen in onze wijk.

Vanzelfsprekend ben ik hier ook geweest. Bevindingen van (oud) buurtbewoners werden gedeeld en vijf hoofdpunten stonden centraal.

· Illegale kamerverhuur

· Afvaldumping

· Verkeersituatie Rielerweg/Veenweg

· Gebrek aan Groenonderhoud

· Uitstalbeleid Winkels

Door het fotomateriaal en alle verhalen van buurtbewoners kan geen enkele politieke partij de problematiek in de Voorstad meer ontkennen. Persoonlijk had ik naast onze aanwezigheid ook andere fracties verwacht, juist omdat sommige raadsleden in de Voorstad wonen.

Onze fractie is de buurtbewoners erg dankbaar voor hun inzet om de Voorstad te verbeteren. Niet alleen Buurtverbetering Voorstad maar ook Comité Beestenmarkt en Gebieds-Corporatie De Rozegaard brengen onze buurt samen verder.

We vinden dat we van deze inzet gebruik moeten maken en de buurt moeten ondersteunen in hun verbeteringen en ambities.

Ook staan we in nauw contact met de initiatiefnemers en moedigen andere buurtbewoners aan zich aan te sluiten.

Voor contact, vragen en informatie over de genoemde initiatieven in de Voorstad kunt u contact opnemen via 👇

——————–buurtverbetering@outlook.nl———–

Door Kevin Peeters – Raadsopvolger

Vergelijkbare berichten