Bestuursakkoord 2022- Onze reactie

Onze reactie op het #Bestuursakkoord 2022. We vroegen nog wat tijd in het begin van ons betoog, helaas was het voor de voorzitter toch een beetje te lang.😉

We hebben ons betoog moeten inkorten maar willen jullie de ontbrekende onderwerpen niet onthouden.

We voegen de onderwerpen naast de video er bij als tekst.

———–

Veiligheid

Een van de meest opmerkelijkste zinnen in dit akkoord gaat over de wenselijkheid van de zichtbare wijkagent.

Niemand zal het hiermee oneens zijn.. maar de gemeente gaat niet over de inzet van wijkagent.

We gaan wel over de inzet van extra handhaving. Het waterbed effect van eerdere maatregelen zien we nu terug in de wijken. De

overlast, de problematiek met kamerverhuur de vervuiling het neemt hand over hand toe.

De situatie in bijvoorbeeld de Voorstad laat zien dat er veel meer inzet nodig is. We zien echter geen voorstellen om handhaving uit

te breiden voor deze taken. Hoe denkt het college deze problematiek te kunnen oplossen zonder aanvullende acties.

———–

Economie

Bij de paragraaf over de economie ligt de focus met name op ondernemen in de binnenstad, over ondernemers in de

schilwijken of in de buitengebieden wordt niet of nauwelijks gesproken.

Het college benoemd dat het goed gaat met de Deventer Economie. Dat is positief, toch hebben we daar gezien de nasleep

van de corona epidemie toch wel vraagtekens bij.

—————-

Bereikbaarheid

De plannen voor de bereikbaarheid vallen voor een groot deel samen met het infrastructuurfonds. In plaats van een fonds voor

de energietransitie, het bouwen van betaalbare woningen, of om de toenemende armoede tegen te gaan, wil dit kersverse College

een extra parkeergarage en meer asfalt.

Als je de bereikbaarheidsparagraaf leest, lijkt het wel of de VVD stiekem toch in het College zit.

De rode loper gaat uit voor de auto, niet voor de fiets.

De aandacht voor het fietsbeleid is namelijk behoorlijk ondergesneeuwd. De ambitie blijft beperkt tot de inzet

van een fietsparkeernorm en we onderzoeken de mogelijkheid van een extra stalling in het centrum. Dit staat in stil contrast met

de wens om het gebruik van de fiets te stimuleren.

Vergelijkbare berichten