Carinova

Vandaag 21 juli berichte de Stentor over de Huishoudelijke Hulp (HH) van Carinova.
In een brief aan haar werknemers schrijft Carinova dat de organisatie niet van plan is om de 400 mensen die zonder een keukentafelgesprek gekort zijn op het aantal uren HH, voorlopig hun oude aantal uren HH te geven.
Dit is echter voor de zomer wel toegezegd door de wethouder.

De fractie van DS heeft hierover de volgende vragen aan het college gesteld.

1)
In beantwoording op eerdere vragen vanuit de raad heeft de wethouder aangegeven, dat hierover afspraken waren gemaakt met Carinova.
Carinova geeft nu aan dat hieroverr geen afspraken zijn gemaakt.
Wat zijn de afspraken tussen gemeente en Carinova?

2)
Heeft Carinova ingestemd met het feit dat het wijkteam de indicatiestelling uitvoert?

3)
Carinova geeft aan dat het wijkteam nu indicatiestellingen afgeeft die in alle gevallen hoger zijn dan de indicatiestelling van 1 Juli.
Klopt deze uitspraak?
Hoe kan het dat de indicatiestellingen hoger zijn, en wat betekend dit voor het beschikbare budget?

4)
Het kan niet zo zijn dat clienten de dupe worden van onmin tussen de gemeente en de aanbieder.
Wat gaat het college doen om deze situatie op te lossen?

carinova

Vergelijkbare berichten