Deventer Sociaal steunt college besluit over extra opvang vluchtelingen,

Deventer staat bekend als gastvrije Hanzestad, onze stad heeft door de jaren heen een thuis geboden aan hen die dat nodig hadden.
Zeker nu, in een tijd waarin mensen op de vlucht zijn voor oorlog en ellende moeten we openstaan voor opvang.
We kunnen niet oneindig doorgaan met het gesleep van kwetsbare mensen.


Tijdens het debat in september heeft onze fractie haar steun uitgesproken voor extra opvang in Deventer.
We hebben daarbij wel een paar kritische kanttekeningen geplaatst, als het gaat om de communicatie met omwonenden.
De communicatie mag niet stoppen na de plaatsing, er moet een herkenbaar aanspreekpunt beschikbaar zijn voor de buurt en tevens dienen er goede afspraken te worden gemaakt over toezicht en begeleiding.
We begrijpen dat het besluit om nu 250 vluchtelingen op te vangen in het Auping pand en de manier waarop hierover is gecommuniceerd, tot zorgen en vragen heeft geleid.
En hebben begrip voor het feit dat mensen zich overvallen voelen. We zijn er tegelijkertijd ook van overtuigd dat Deventer deze uitdaging aankan, de historie laat dat ook keer op keer zien.
Gisterenavond is er tijdens de informatiebijeenkomst een eerste stap gezet, in een rustige sfeer zijn er goede gesprekken gevoerd en waar mogelijk al vele vragen beantwoord.
Het college van B&W heeft de omwonenden stevige toezeggingen gedaan over veiligheid en de leefbaarheid in  de buurt.
Goede ervaringen met het AZC in Schalkhaar kunnen hiervoor een leidraad zijn.
We verwachten dan ook dat de opvang in het Auping pand goed zal verlopen, maar zullen waar nodig het college van B&W aanspreken op gedane beloftes.

b3c0b3bdffe7cb3c6f7954260e864e81

Vergelijkbare berichten