Afvalstoffenheffing en meer:

Deventer-Sociaal heeft samen met D66 in december een motie ingediend voor verlaging van het vaste tarief afvalstoffenheffing. Dit omdat wij vinden dat als inwoners zo goed meedoen en veel minder afval aanbieden dit ook beloond moet worden en de tarieven naar beneden moeten i.p.v. zoals het college wilde omhoog. Deze motie is door de gemeenteraad aangenomen.

Het vaste tarief voor 2016 is dus naar beneden gegaan. Daartegenover staat dat het aanbieden van een container wel wat duurder wordt, denkt u nu niet ja koekje van eigen deeg want het is uw eigen beslissing afval wel of niet te scheiden;

Plastic, drankpakken, blik kon al gescheiden worden ingeleverd, toch zitten deze zaken nog vaak tussen het restafval. Luiers kunnen apart worden opgehaald, mensen met medisch afval zoals incontinentiemateriaal kunnen daarvoor een vrijstelling krijgen.

Vanaf volgende week kunt u ook boeken, elektronische apparaten, speelgoed en textiel gescheiden aanbieden. Cambio haalt dit huis aan huis op.

Scheidt u uw afval goed dan heeft u weinig restafval en kan u dat in 2016 behoorlijk in de portemonnee schelen! Een gemiddeld gezin kan zonder veel moeite 40€ besparen.

Het aantal kilo’s dat minima (met vrijstelling afvalstoffenheffing) gratis kan aanbieden is ook naar beneden gegaan, het past niet in deze tijd van afval scheiden dat minima bijna onbeperkt kunnen aanbieden en anderen duur moeten betalen voor hun afval. Daarom mogen minima nog maximaal 1120 liter aanbieden dat is 8 x de grijze container van 140 lt. of 23 x een zak in de ondergrondse container.

Vergelijkbare berichten