Kosten veiligheidsregio,

Nederland is opgesplitst in 25 veiligheidsregio’s. Deventer valt samen met 10 andere gemeenten binnen de regio IJsselland. We dragen als gemeente bij in de kosten.

De laatste jaren is er ingrijpend bezuinigd op de hulpdiensten en is er veel ambulance en brandweerpersoneel ontslagen. In Deventer heeft dit onder meer geleid tot de sluiting van de brandweerkazerne op Colmschate.

Inmiddels lijkt de Veiligheidsregio ruimer in het jasje te zitten, de jaarrekening 2016 liet een overschot zien dat echter niet in nieuwe brandweermannen of de kazernes werd gestoken.
 
Deze week berichtte het programma 1 Vandaag over de veiligheidsregio’s.
Uit de rapportage kwam naar voren dat er voor tonnen aan extern personeel wordt ingehuurd en dat informatie hierover niet openbaar wordt gemaakt. Dit was niet terug te vinden in de jaarrekening.
Voor de gemeenteraden is het daarom niet mogelijk om deze kosten voor de veiligheidsregio’s goed te controleren.

De fractie van Deventer Sociaal heeft naar aanleiding van de reportage van 1 Vandaag vragen gesteld aan het college.
We willen weten of en hoe vaak er in de veiligheidsregio IJsselland gebruik wordt gemaakt van externe inhuur en welke kosten hiervoor zijn gemaakt.

Daarnaast gaat Deventer Sociaal in de toekomst graag de discussie aan hoe toekomstige overschotten kunnen worden besteed aan zaken die er echt toe doen, zoals voldoende brandweerkazernes en een dienstverlening die op peil blijft.

Onze vragen:

1)
Hoe vaak wordt er in onze veiligheidsregio gebruik gemaakt van externe inhuur?

2)
Voor welke zaken wordt extern ingehuurd?

3)
Hoeveel geld wordt er jaarlijks in onze veiligheidsregio uitgegeven aan externe inhuur?

4)
Waar kunnen we deze informatie terugvinden?

5)
Hoe beoordeelt het college de transparantie van deze gemeenschappelijke regeling op dit punt?

6)
Welk beeld heeft het college van het beleid tav externe inhuur bij andere gemeenschappelijke regelingen?

Vergelijkbare berichten