Zwart Gat

Al jaren kampt de schuldhulpverlening in Deventer structureel met tekorten.
Ieder jaar besluit de gemeenteraad opnieuw om deze gaten te dichten met geld uit de eigen begroting maar ook met middelen die vanuit het rijk beschikbaar worden gesteld.
In 2016 is er naast de bestaande begroting ruim een ton extra naar het BAD gegaan
omdat de dienstverlening aan klanten in gevaar zou kunnen komen.
In de komende drie jaar is er opnieuw 9,5 ton nodig voor de uitvoering van de schuldhulpverlening en bewindvoering in Deventer en het is de vraag of het daarbij zal blijven.
Vorig jaar heeft het college besloten om op de bijzondere bijstand voor bewindvoering
te gaan bezuinigen. Hierdoor is het voor mensen met weinig geld niet meer mogelijk om voor een private bewindvoerder te kiezen en wordt men dus eigenlijk gedwongen om aan te kloppen bij het BAD voor bewindvoering.
Argumentatie hierbij was dat bewindvoering via de gemeente goedkoper zou zijn, omdat er geen bijzondere bijstand meer hoeft te worden verstrekt.
Een vreemde conclusie want bewindvoering via de gemeente kost ook geld, bewindvoerders bij het BAD werken niet gratis.

Zeer recent heeft de gemeente vanuit het rijk een bedrag van 525.000 euro ontvangen voor het bestrijden van armoede onder kinderen.
Geld dat hard nodig is want net als in de rest van Nederland neemt ook in Deventer de armoede onder kinderen toe.
Met dit extra geld zouden we bv de bijdrage aan Stichting Leergeld of Rechtop fors kunnen verhogen, het geld komt dan direct ten goede aan de kinderen in de vorm van bv vouchers voor deelname aan sport of schoolbenodigdheden.

Het college kiest er in de voorjaarsnota echter voor om ruim 250.000 euro van het beschikbare budget toe te voegen aan het budget voor de bewindvoering. Zonder deugdelijke onderbouwing of concrete voorstellen verdwijnt nu dus ruim de helft van het beschikbare budget in een zwart gat
en moeten we maar afwachten of de situatie voor de kinderen in arme gezinnen hierdoor echt verbeterd.
De fractie van Deventer Sociaal is het  zeer oneens met dit besluit, we hebben het college gevraagd om te komen met concrete voorstellen voordat we de toch al schaarse middelen gaan inzetten.
Het kan niet zo zijn dat eventuele tekorten op de bewindvoering via een achterdeur worden gedekt met geld dat besteed dient te worden aan kwetsbaren kinderen in onze gemeente.

Vergelijkbare berichten