Passend alternatief?

De afgelopen weken hebben de fracties van Deventer Sociaal en de VVD
aandacht gevraagd voor de situatie op de Grote Brander in Okkenbroek.
Op deze zorgboerderij werd de afgelopen jaren naast zorg ook een vorm van
laagdrempelig onderwijs geboden aan kinderen met een vrijstelling van onderwijs of een tijdelijke time out vanuit het reguliere onderwijs.
De kinderen hadden aantoonbaar baat bij dit onderwijsaanbod onder andere omdat het onderwijs werd aangeboden in een niet schoolse setting.

In september ontvingen onze fracties de eerste berichten over het besluit
om zonder overleg of nadere onderbouwing het onderwijs op de Grote Brander na de herfstvakantie
te stoppen.
Deze mededeling werd op een vrijdagmiddag aan de ouders gedaan en heeft geleid tot veel onrust.
Uit navraag bij de wethouder bleek dat de gemeente ook niet op de hoogte was gebracht van dit besluit.
Ruim vijf weken later en vlak voor de herfstvakantie is het nog steeds niet duidelijk of er voor alle kinderen een passend aanbod kan worden geregeld.

Reden voor Deventer Sociaal en de VVD om gisterenavond in de raadsvergadering vragen te stellen over deze zorgelijke ontwikkeling.
In reactie op onze vragen heeft de wethouder toegezegd dat de kinderen na de vakantie nog steeds terecht kunnen op de Grote Brander en dat er voor ieder kind een passend alternatief zal worden gezocht.

De eerste gesprekken zijn inmiddels met de ouders gevoerd. Ouders worden doorverwezen naar scholen in Hellendoorn en Apeldoorn.
De eerste reacties vanuit de ouders zijn niet positief, ouders geven aan een doorverwijzing naar een school in een andere stad niet als passend te zien.
Voor de betrokken kinderen is onderwijs volgen op een reguliere school geen optie, daarnaast is de reistijd voor ouders een reden om het geboden alternatief niet te accepteren.
Dit gegeven roept opnieuw vragen op over de keuzevrijheid en de zeggenschap van ouders.
Wat gebeurt er als ouders blijven weigeren om het geboden alternatief te accepteren?

Onze fractie blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen en zal waar nodig opnieuw vragen stellen aan de wethouder.

Lees ook >

Vergelijkbare berichten