Extra opvang vluchtelingen goed communiceren

Deventer moet extra opvang voor vluchtelingen mogelijk maken, maar moet dit heel goed communiceren richting haar inwoners. Dat stelt de fractie van Deventer Sociaal desgevraagd tegenover Deventer Centraal. “Langdurige opvang van vluchtelingen begint met draagvlak en duidelijkheid.”

Door de jaren heen heeft Deventer een thuis geboden aan hen die dat nodig hadden. De fractie van Deventer Sociaal vindt dan ook deze traditie zoveel mogelijk moet worden vastgehouden.

“We realiseren ons ook dat de berichtgeving in de media over de eventuele komst van vluchtelingen leidt tot onrust en onzekerheid, ook in onze stad”, stelt Deventer Sociaal. “Momenteel wordt er in overleg met het COA, woningcorporaties en de gemeente zorgvuldig gekeken naar mogelijke opvang buiten het AZC in Schalkhaar. Het lijkt ons daarom niet verstandig om nu als raad al te gaan voorsorteren op mogelijke opvanglocaties.”

Communicatie is voor Deventer Sociaal een sleutelwoord in deze situatie. “Voor onze fractie is het van belang dat er duidelijk en tijdig wordt gecommuniceerd. Waar vangen we vluchtelingen op, hoe voorkomen we clustervorming, hoe regelen we begeleiding en toezicht?”

Aanspreekpunt
Communicatie met omwonenden moet volgens de fractie meer inhouden dan mensen alleen informeren over de komst van vluchtelingen, en mag daarom ook niet stoppen na de komst. “Er moet aanspreekpunt beschikbaar zijn waar omwonenden met hun vragen of klachten terecht kunnen. We zien dat de praktijk op dit punt zeer weerbastig kan zijn en roepen het college dan ook op hier zeer zorgvuldig mee om te gaan.”

 

Vergelijkbare berichten