Fractie Deventer Sociaal stelt vragen omtrent “vrijwillig” schoolgeld

Met de crisis en de daarmee gepaard gaande problematische aflossing van schulden, de exorbitante huurverhogingen en het “onder water staan” van hypotheken worden niet alleen meer de laagste inkomens geraakt maar ook de middeninkomens. Dit heeft effect op het al dan niet, geheel of gedeeltelijk kunnen betalen van het “niet zo vrijwillige” schoolgeld.

Zeker in het VO waar de activiteiten die met schoolgeld worden betaald gelabeld worden en per module kunnen worden betaald. Niet (kunnen) betalen betekent niet mee met die activiteit. Dit geeft dan weer scheve ogen in de klas.

Via landelijke media hebben wij de indruk dat dit een algemeen probleem is en stellen daarom de volgende vragen om dit ook voor Deventer duidelijk te krijgen:

1: Zijn er achterstanden in betalingen bij zowel LO als VO?

2: Hoe hoog zijn de  “vrijwillige” schoolgelden?

3: Worden ook reguliere onderwijs kostenposten onder dit schoolgeld gerekend? (materiaal, ICT etc.)

4: Zijn er noodfonds oplossingen zowel in het LO als VO en zo ja voor welke doelgroep?

5: Is er een afnemende “belangstelling” voor schoolactiviteiten zo ja is deze in te delen in categorieën? Vooral in het VO, bijvoorbeeld buitenlandse activiteiten.

 

Namens de fractie Deventer-Sociaal

Gemeenteraad Deventer

Vergelijkbare berichten