Vragen over informatievoorziening vanuit het BAD

De fractie van Deventer Sociaal is benaderd door klanten van het BAD (budget Adveisbureau Deventer) die zijn aangeschreven over de afsluiting van de energie
omdat er sprake zou zijn van betalingsachterstanden bij de energiemaatschappij.

Uit navraag is gebleken dat deze brieven zijn verstuurd zonder dat is uitgezocht of er daadwerkelijk sprake is van 
betalingsachterstanden of afname van energie bij de betreffende energiemaatschappij.
Deze onzorgvuldige werkwijze heeft voor veel onrust gezorgd bij klanten die compleet zijn overvallen door de inhoud van de brief.
De fractie van Deventer Sociaal vind het onbegrijpelijk dat er op deze manier met klanten wordt gecommuniceerd en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het 
college van B&W.

De volgende vragen zijn gesteld en we wachten op beantwoording.

1) Wie heeft opdracht gegeven voor het versturen van deze brief?
2) Waarom is er vooraf niet gecontroleerd of er sprake is van betalingsachterstanden en daadwerkelijke afname van energie bij deze energiemaatschappij?
3) Sinds wanneer stuurt de gemeente brieven naar klanten op basis van een lijst van een energiemaatschappij ? En overtreed de gemeente Deventer hiermee geen privacywetgeving?
4) Is de gemeente voornemens om duidelijkheid te verschaffen aan onnodig benaderde klanten, zo ja hoe gaat de gemeente dit doen?

De betreffende brief: 

Vergelijkbare berichten