Oude reflexen en de nieuwe hoop voor woningzoekenden.


Zoals bekend valt er nog heel wat te verbeteren aan het huisvestingsbeleid in Deventer. Al jarenlang zien we ellenlange wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen en starters die niet aan de bak te komen. Met daar tegenover een woningmarkt die niet in beweging te krijgen is en een woningbouwprogramma dat achterblijft in aantallen bij de vraag.
Deze situatie irriteert onze fractie al jaren en een echte oplossing lijkt nog niet in zicht. We pleiten daarom voor snelle actie.

De afgelopen weken werden er twee nieuwe plannen gepresenteerd. Een voor het Oranjekwartier in Keizerslanden en een voor de locatie op het voormalige Geertruidenterrein.

Voor het Oranjekwartier werd het hoog tijd dat er wat gebeurde. Tijdens de bespreking van het Ambitiedocument voor deze wijk in de raadstafel van vorige maand, bleek dat het vooral de gemeente is geweest die de boel heeft laten verloederen door te bezuinigen op de uitgaven voor de openbare ruimte.

De aanpak van het Oranjekwartier zien er op zich goed uit, toch heeft Deventer Sociaal enkele kritische noten gekraakt. Het lijkt er namelijk op dat er oude reflexen regeren en de verloedering van dit deel van Keizerslanden wordt geschoven op het aantal goedkope, sociale huurwoningen. Vandaar dat wordt voorgesteld om de mix tussen goedkoop, middelduur en duur meer in evenwicht te brengen.

Dit is natuurlijk een verkeerde oplossing voor een ander probleem. Deventer Sociaal vindt dat je verloedering van een wijk niet oplost met duurdere woningen, maar door over de hele linie te investeren in de bewoners en openbare ruimte in een wijk. Dan volgt ook vanzelf de mix waar de gemeente naar op zoek is.

Onze fractie pleit er voor bij de nieuwe plannen voor het Oranjekwartier vooral te luisteren naar de wensen van de huidige bewoners en daar ook de woningbouwplannen op af te stemmen. Renovatie van de huidige voorraad en energiemaatregelen staan daarbij voor onze fractie voorop.

Ook voor het terrein van het voormalige Geertruidenziekenhuis lijkt er beweging in de zaak te zitten. Eindelijk mogen we wel zeggen. Terwijl heel veel mensen op zoek zijn naar een nieuw huis, werd hier de afgelopen tien jaar voornamelijk onkruid verbouwd. Het blijft toch vreemd dat ook hier projectontwikkelaars de vraag, maar niet aan het aanbod kunnen koppelen en de woningzoekenden op een houtje laten bijten. Die betaalbare woningen hadden er natuurlijk al lang kunnen staan.

Deventer Sociaal is dan ook heel benieuwd of projectontwikkelaar Synchroon dit gat in de markt heeft gevonden. Hopelijk reageert deze niet volgens een andere oude reflex, door bij woningbouw meer aan de portemonnee dan aan de woningzoekenden te denken.

Bij beide nieuwe plannen blijft het dus afwachten of de woningzoekende in Deventer er echt iets aan heeft. Het heeft onze voorkeur om te kijken naar de bewoners en de behoefte aan woningen. We zullen beide plannen dan ook op die criteria beoordelen en voor of tegen stemmen.Vergelijkbare berichten