Beleid over dierenwelzijn in Deventer laat op zich wachten.

Begin deze maand stelde onze fractie samen met GroenLinks vragen over circusvoorstellingen met dieren.

De antwoorden die we hebben ontvangen zijn ontwijkend. Er wordt verwezen naar andere partijen en landelijke wetgeving, maar een eigen standpunt vanuit het college over dierenwelzijn kunnen we er helaas niet in terugvinden.

Zie hier de antwoorden > https://deventer.raadsinformatie.nl/document/9191011/1/2020-09-23%201588%20Antwoordbrief%20vragen%20art%2046%20RvO%20-%20DS-GL%20-%20Circusvoorstellingen%20met%20dieren

In het bestuursakkoord dat door dit college is gepresenteerd konden we lezen dat dit college dierenwelzijn belangrijk vind en dat hierover dus ook gemeentelijk beleid ontwikkeld zou gaan worden.

Destijds waren we daarover positief gestemd, het welzijn van dieren is voor onze partij een groot goed en het is belangrijk dat de gemeente hierover zelf (aanvullend) op wettelijke voorschriften haar eigen beleid maakt.

Uit de beantwoording van de vragen blijkt nu dat het bij de mooie woorden is gebleven.

Dit college is nu halverwege haar termijn en er is nog niet eens een begin gemaakt met een notitie over dierenwelzijn.

Het college laat weten dat men wel van plan is om dit te gaan doen, maar niet op korte termijn omdat de specifieke deskundigheid en capaciteit op dit terrein er niet is.

Een discussie over de wenselijkheid van circusvoorstellingen met dieren in Deventer wordt hiermee dus ook op de lange baan geschoven.

Onze fractie vind dit echt onbegrijpelijk. Als je ferme uitspraken doet over het belang van dierenwelzijn dien je daar ook naar te handelen.

Het kan niet zo zijn dat de raad met een kluitje het riet in wordt gestuurd en maar af moet gaan wachten of er binnen deze bestuursperiode daadwerkelijk nog iets wordt gedaan.

Als er binnen de gemeente een gebrek is aan specifieke deskundigheid had er op zijn minst ook gekeken kunnen worden naar goede voorbeelden vanuit andere gemeenten. Of er had expertise ingehuurd kunnen worden, dat gebeurt op andere beleidsterreinen ook.

Onze fractie beraad zich nu op vervolgstappen, hetzij in de vorm van aanvullende vragen, een motie of een eigen voorstel om het college aan haar eigen akkoord te houden.

Vergelijkbare berichten