Zorgen over nieuwe eis aan kleine zorgaanbieders,

Op woensdag 30 september jl is de raad bijgepraat over de nieuwe kwaliteitseisen voor zorgaanbieders in Deventer.
Een van de genoemde nieuwe eisen betreft het hebben van minimaal 10 cliënten per aanbieder.
Onze fractie heeft eerder al aangegeven grote moeite te hebben met deze eis.

Het zijn juist de kleine aanbieders die er in slagen om het gewenste maatwerk te leveren en met hun werkwijze een waardevolle aanvulling leveren aan het reguliere aanbod in Deventer.
Daarnaast is de keuzevrijheid ook een belangrijk uitgangspunt van het WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) beleid in Deventer.
Met deze nieuwe eis wordt naar onze mening de keuzevrijheid ernstig beperkt.

Een dergelijke eis betekend ook dat er per direct een gat valt in het zorg en ondersteuningsaanbod.
Tot op heden zijn de grotere aanbieders er niet in geslaagd om dit maatwerk te kunnen leveren.

Het is dus zeer onzeker of cliënten hun passende zorg of ondersteuning op een andere manier kunnen behouden.
Er is voor zover ons bekend ook geen aanleiding om aan te nemen dat de kwaliteit van het aanbod bij de kleinere aanbieders van onvoldoende kwaliteit zou zijn
.
Er zijn helaas nog steeds slechte zorgaanbieders actief en daarom zien we ook het belang van strengere eisen wel.
We vragen ons wel af of deze nieuwe eis nodig is om de kwaliteit te borgen en hebben daarom samen met de fractie van de VVD vragen gesteld aan het college.

Zie hier de vragen >

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/9246574/1/2020-10-06%20Vragen%20art%2046%20RvO%20-%20%20DS-VVD%20-%20Kwaliteitseisen%20zorgverleners

Vergelijkbare berichten