Autovrij Grote Kerkhof.

In 2012 is er een raadsbesluit genomen in een democratisch proces dat het Grote Kerkhof na oplevering autovrij gemaakt wordt.

Ongeacht of je het er toen mee eens was of niet is dat een democratisch besluit geweest dat uitgevoerd dient te worden.

Er is een voorwaarde opgenomen dat het Grote Kerkhof alleen autovrij gemaakt kan worden als er elders in de stad voldoende parkeergelegenheid is. Recente onderzoeken geven aan dat die parkeergelegenheid er is dat kan dus geen belemmering zijn.

Onderzoek naar parkeergelegenheid op de Worp, op het Pothoofd of elders in de heeft daarom niets te maken met het uitstel over het autovrij maken van het Grote Kerkhof.

Ook het onderzoek naar hoe het plein in te richten is geen belemmering voor het autovrij maken van het Grote Kerkhof, integendeel juist het nu autovrij maken van het Grote Kerkhof zal een goed beeld geven wat de invloed daarvan is voordat we dure onomkeerbare besluiten gaan nemen over de inrichting van het Grote Kerkhof.

Een besluit over de inrichting van het Grote Kerkhof zou ook een democratisch proces moeten zijn, misschien zelfs met een prijsvraag zoals ook destijds is gedaan met de Brink. Geen besluit van een klein groepje mensen die beslissen dat een stadspodium het moet worden. Ook de onderbouwing van de 2,7mln ontbreekt. Deventer Sociaal ziet dan ook uit naar het debat hierover.

Misschien denkt het college van uitstel komt afstel want we weten allemaal dat Gemeentebelang er in 2012 niet voor was om het Grote Kerkhof autovrij te maken. Die gedachtegang komt er na zo lang uitstel wel bij ons naar boven.

Wat Deventer Sociaal betreft zo snel mogelijk het Grote Kerkhof autovrij maken, het plein laten zoals het is parkeervakken weghalen en misschien wat bankjes plaatsen dan doen we recht aan de democratie.

Vergelijkbare berichten