Woensdag 21 maart is het woord aan u !

Maak daar gebruik van, laat uw stem horen !

Deventer Sociaal heeft niet in de maand voor de verkiezingen bij u aangebeld om te vragen of u op ons wilt stemmen en lid wil worden.

Wat we wel hebben gedaan is ons vier jaar lang in de gemeenteraad ingezet en samengewerkt voor verbetering van belangrijke onderwerpen in onze mooie stad.

Altijd aanwezig op de plek waar de besluiten genomen worden om sociaal en constructief de samenwerking aan te gaan.

En dat hebben we in onze campagne duidelijk proberen te maken, kijk naar wat we hebben gedaan en bepaal dan of wij uw stem waardig zijn voor de aankomende vier jaar.

We hebben zowel de wethouder sociale zaken (PvdA) als het gehele college regelmatig moeten herinneren aan het belang van goed sociaal beleid.

Door onze inzet zijn de gelden voor kinderen in armoede geoormerkt voor de doelgroep kinderen.- Amendement “Kansen voor Kinderen”

Het college heeft ons initiatief voorstel “Regelarme bijstand” grotendeels overgenomen.

Hebben we initiatief getoond om de illegale dump van afval tegen te gaan.-Motie “Grofvuil”

Hebben we ons ingezet voor PlusOV het vervoer van kwetsbare mensen in onze samenleving.-Meldpunt “PlusOV-MinOV”

Hebben we bereikt dat er een onafhankelijk klachtenmeldpunt is gekomen voor Deventer Werk Talent (DWT)

Motie Vinger aan de pols bij het BAD (Budget advies Bureau Deventer) – Betere controle op schuldhulpverlening.

Is er een VoG (verklaring omtrent gedrag) gekomen voor vrijwillige schuldhulpmaatjes.

Ook is er dankzij ons een lokaal convenant gekomen tegen onderbetaling van arbeidskrachten door middel van schijnconstructies bij bouwprojecten in Deventer.

Ook hebben we ons stemgedrag over de periode 2014-2018 overzichtelijk gepubliceerd. – Transparant.
https://deventer-sociaal.nl/?page_id=1415

En als eerste partij in Deventer ons verkiezingsprogramma in een ingesproken versie online gezet.

Wij staan voor keuzevrijheid en behoud van PGB’s ( persoons gebonden budget ) in de zorg en ondersteuning.

Kijk vooral naar wat een partij doet en niet zozeer naar wat men belooft.

Beloftes zijn geen garantie voor de toekomst, behaalde resultaten in het verleden wel een signaal!

Zie onze bijdrage in de gemeenteraad op ons YouTube kanaal>
https://www.youtube.com/ch…/UCGwqJa7OQuJ8u2o5UHQWAnA/videos…

Wij beloven u maar één ding en dat is dat we met behulp van uw stem ons in blijven zetten voor,

MENS, DIER en NATUUR   LIJST 12

Vergelijkbare berichten