HET BURGERBERAAD HEEFT EEN TOEKOMST IN DEVENTER (update)

De discussie over het belang van burgerparticipatie kent een lange geschiedenis in Deventer. Oud Wethouder Verhaar schreef in 2021: “Ook uw raad is een belangrijke stakeholder. Zowel bij het tot stand komen van de aanpak als bij het uitvoeren van de maatschappelijke dialoog”. Deze dialoog kreeg na de verkiezingen in 2022 een vervolg. Het coalitieakkoord spreekt over Deventer als een open bestuurscultuur waarin alle partijen een rol kunnen spelen, inwoners goed worden meegenomen en kunnen deelnemen aan besluitvorming”. Allemaal prachtige ambities vanuit het College en de coalitiepartijen.

Terug naar de werkelijkheid. Het college informeerde de gemeenteraad pas 5 maanden na de presentatie van het coalitieakkoord over haar wens om een burgerberaad te initiëren in Deventer. Een prachtig initiatief, die van onze fractie al jaren op steun kan rekenen; het stond vanzelfsprekend in ons verkiezingsprogramma. Wethouder Walder informeerde de raad over de uitgangspunten van dit burgerberaad: “De raad neemt de rol van opdrachtgever in tijdens de ontwikkeling van dit burgerberaad”. Een prettige ontwikkeling!

Even later bleek dat de raad middelmatig betrokken werd als stakeholder en dat de raad naar de pijpen van het college moest gaan dansen. Kritische vragen over het opdrachtgeverschap en de rol van de raad werden vermeden. Het kwam erop neer dat we in februari aanpassingen mochten maken op een plan, geschreven door het college en inwoners. De raad werd een enkele keer geconsulteerd en kan dus moeilijk de opdrachtgever genoemd worden. Opdrachtgever zijn zonder kaders te stellen en straks kritisch zijn op een plan wat geschreven is door inwoners is een heel slecht signaal richting de Deventenaren.

De afgelopen maanden hebben meerdere partijen aangedrongen bij de wethouder om de raad nu echt in positie te brengen en hebben daarom wethouder Walder gevraagd dit gesprek tussen politieke partijen te faciliteren. Zijn argument was dat de raad zelf maar een voorstel moest schrijven om aan het stuur te zitten, iets wat door de ambtelijke organisatie 10 keer sneller kan! De raad is achter de schermen daarom noodgedwongen zelf begonnen met het schrijven van een initiatiefvoorstel om de ontwikkeling van dit plan vanuit de voltallige raad van Deventer te starten.

Waarom is het zo belangrijk dat de gehele gemeenteraad aan het stuur zit bij de ontwikkeling van een Burgerberaad? Normaal gesproken is een meerderheid van stemmen voldoende om een initiatief te starten in Deventer. Juist bij het burgerberaad is het veel sterker als dit voorstel unaniem wordt gesteund door de gemeenteraad. Dit betekent dat de gemeenteraad betrokken moet worden bij de ontwikkeling van het plan, zodat er geen discussie meer kan ontstaan tijdens het behandelen van het voorstel Burgerberaad.

Een discussie en het indienen van moties tijdens het behandelen van het Burgerberaad is een valse start, dit willen wij als fractie dan ook graag voorkomen. Een burgerberaad slaagt wat ons betreft alleen als elke partij vertrouwen heeft in het proces en dat er gezamenlijke afspraken zijn gemaakt over de uitkomst van het burgerberaad. Onze fractie wil nu dat de raad goed in positie wordt gebracht om het Burgerberaad in Deventer snel te kunnen starten. Daarbij geldt ook het advies van Eva Rovers over het Burgerberaad: “Doe het goed of doe het niet”.

We dienen daarom samen met andere partijen een motie in tijdens de raadsvergadering van woensdag 25 januari. Om het hele proces rondom het burgerberaad vlot te trekken en samen te komen tot een goed voorstel.

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/12351708/1/2023-01-25+Motie+vreemd+-+DB-PvdA-GB-GL-DS-CU-CDA-D66-SP+-+Burgerberaad

Update:

25 jan was een bijzondere avond in de gemeenteraad van Deventer.

De motie Burgerberaad is bijna unaniem aangenomen. Het is voor het eerst dat een voorstel voor een Burgerberaad mag rekenen op zo’n breed draagvlak in de raad en daar zijn we heel blij mee.

We zijn er echter nog niet. De gemeenteraad gaat nu als opdrachtgever aan de slag.

De komende tijd gaan we gebruiken, om samen met alle betrokken partijen te komen tot een goed procesvoorstel met een heldere kaderstelling voor een volwaardig burgerberaad in Deventer. 👇

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/12358333/1/2023-01-25+Motie+vreemd+-+DB-PvdA-GB-GL-DS-CU-CDA-D66-SP-DENK+-+Burgerberaad+-+AANGENOMEN

Heeft u vragen over het initiatief Burgerberaad of wil u het gesprek aan met onze partij?

Onze woordvoerder participatie staat u graag te woord: +31624982176

Kevin Peeters

Vergelijkbare berichten