Gebruik van Algoritmes in Deventer

De NOS publiceerde recent een artikel waarin werd vermeld dat de gemeente Deventer algoritmes gebruikt om bijstandsfraude op te sporen. Volgens de NOS ging dit om een pilot (NOS, 2021).

https://nos.nl/artikel/2366864-fraude-opsporen-of-gevaar-van-discriminatie-gemeenten-gebruiken-slimme-algoritmes.html

Met de verschrikkelijke toeslagenaffaire in ons achterhoofd had de fractie van Deventer Sociaal alle reden om vragen te stellen aan het college over deze pilot. We vinden het belangrijk om te controleren hoe deze algoritmes zijn opgesteld en door wie. Het controleren van het college -zodat situaties als de toeslagenaffaire voorkomen kunnen worden- is een opdracht die wij zeer serieus nemen.

Het college heeft inmiddels gereageerd op onze vragen en stelt daarin tot onze opluchting dat kenmerken als huidskleur en etnische achtergrond niet zijn meegenomen in het algoritme. Daarnaast is het algoritme niet leidend en is er altijd een ambtenaar die dossieronderzoek doet wanneer het algoritme een dossier aanstipt als risicovol.

Naast deze beantwoording heeft het college inmiddels het evaluatierapport gepubliceerd. Hoewel onze fractie tevreden was met de beantwoording, wierp dit rapport nieuwe vragen op over de kosten en opbrengsten van de pilot. Ook zijn wij benieuwd wat het college heeft afgesproken met het bedrijf dat dit algoritme ontworpen heeft. Het college neemt de ‘’positieve’’ resultaten van deze pilot mee in toekomstig beleid. Voor onze fractie geldt in ieder geval dat de veiligheid en de privacy van inwoners voorop moet blijven staan. We blijven dus ook kritisch op de manier waarop algoritmes worden ingezet in Deventer. Het gebruik hiervan mag nooit ten koste gaan van het welzijn van de vaak al kwetsbare groepen in Deventer.

Heeft u als inwoner van de gemeente Deventer te maken met de landelijke toeslagenaffaire?

Dan kunt u zich melden bij het meldpunt van de gemeente:

https://www.deventer.nl/meldpunttoeslagen

Vergelijkbare berichten