Moeilijke keuzes rond de Regionale Energie Strategie (RES)

Afgelopen woensdagavond 28 april jl. nam de gemeenteraad een besluit over het Hoofdlijnenakkoord RES. De hele discussie hierover en daarbij de komst van windmolens en zonneparken heeft flink wat stof doen opwaaien. Het hoofdlijnenakkoord schetst hoe de regio West Overijssel haar bijdrage wil leveren aan de energietransitie om zo de gevolgen van de klimaatverandering en de te hoge CO2-uitstoot te bestrijden.

Onze fractie heeft bij het concept RES aangegeven dat de energietransitie onvermijdelijk is. Niet doorgaan met de RES is onverantwoordelijk. De gevolgen van de klimaatcrisis zijn nu al te merken en de uiteindelijke schade voor gezondheid en welzijn van mens en natuur zullen ernstiger zijn dan de plaatsing van windmolens en zonneparken.
Tijdens de inspraak riepen veel inwoners op om geen bod te doen en deden een dringend beroep op de raad om geen windmolens te dicht bij wijken te plaatsen. Met name de inwoners van Colmschate Zuid vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met gezondheidsaspecten bij de plaatsing van windmolens. Onze fractie snapt en deelt deze zorgen en we zullen dit kritisch bekijken zodra er concrete locaties of plannen zijn. Die zijn er echter nog niet en staan ook niet het hoofdlijnenakkoord dat nu is vastgesteld.
Wel vinden we het belangrijk om de huidige klimaatcrisis serieus te nemen. Deventer kan niet van haar verantwoordelijkheid weglopen door geen of een halfslachtig bod te doen. Ook is duurzame energie opwekken met alleen zon op daken niet voldoende.
Daarmee wordt de gemeente een deel van het probleem niet van de oplossing. Het huidige bod van de hele regio is een intentie en een ambitie, geen vastgesteld getal.
Hoe het er allemaal precies uit gaat zien, wordt pas bij de definitieve RES bepaald en bij de bespreking van de wind- en zon verkenning. In het kader daarvan wordt er in ieder geval een Milieu Effect Rapportage opgesteld. Ook komt er een expertsessie samen met bewoners, waarbij alle voor en nadelen van de energietransitie nog eens worden besproken. Dit zou ook kunnen in de vorm van een burgerberaad, waarvoor onze fractie al eerder heeft gepleit.
Tenslotte is er afgelopen woensdag een motie aangenomen om, in het kader van de RES, meer aandacht te besteden aan energiebesparing. Daaraan besteed de RES maar een paar regels. Als we er in slagen om minder energie te gebruiken, hoeven we ook minder zonneparken en windmolens aan te leggen.

Vergelijkbare berichten