Onduidelijkheid over administratie bewindvoering BAD.

Al sinds 2017 is er discussie over het besluit van het college, om de bewindvoering bij het BAD (Budget Advies Bureau) als voorliggende voorziening aan te bieden.

Dit besluit ontneemt mensen met een kleine beurs de kans om zelf een bewindvoerder te kiezen.

Omdat de gemeente geen bijzondere bijstand meer verstrekt, als er wordt gekozen voor een private bewindvoerder, zijn mensen dus gedwongen om voor het BAD te kiezen.

Daarnaast is er ook bezorgdheid over de manier waarop het BAD de bewindvoering uitvoert.

De werkdruk per medewerker is aanzienlijk hoger dan bij de private bewindvoerders, daardoor kan het maatwerk dat bij bewindvoering van belang is, in mindere mate worden geboden.

Onze fractie heeft hierover meermaals vragen over gesteld en er zijn verschillende debatten gevoerd in de raad.

Het college heeft ons keer op keer verzekerd, dat het BAD helemaal toegerust was op deze taken en dat ook juridisch alles tot op de bodem was uitgezocht.

Helaas blijkt dat nu toch niet helemaal te kloppen.

In de vergadering van 26 augustus deelde de wethouder ons mee, dat de administratie van het BAD niet is goedgekeurd door de kantonrechter.

Er zijn mogelijk ook nadelige gevolgen geweest voor clienten.

Daarnaast mag het BAD nu tot januari 2021 geen nieuwe gevallen aannemen voor bewindvoering.

De bewindvoering bij het BAD is echter wel ingeboekt als een besparing op de bijzondere bijstand.

Het risico bestaat dat deze besparingen nu niet in zijn geheel worden behaald.

Dit kan mogelijk leiden tot verdere bezuinigingen op armoederegelingen of de bijzondere bijstand.

Een intern onderzoek moet nu duidelijkheid brengen in de situatie.

Daarnaast moet er in november een nieuwe verantwoording worden afgelegd bij de kantonrechter. Voor onze fractie reden om de volgende vragen te stellen aan het college.

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/9096917/1/2020-08-28%20Vragen%20art%2046%20RvO%20-%20DS%20-%20Afwijzing%20administratie%20BAD%20door%20kantonrechter

Vergelijkbare berichten