Het Venenpark : Voetgangers- of fiets(/scooter)gebied?

Het Venenpark : Voetgangers- of fiets(/scooter)gebied?

Op 5 augustus kwam een groep van het Sociale Wijkteam, deskundigen en betrokkenen bij elkaar in het Venenpark voor het Cruyff Court om de casus “Het Venenpark” : Voetgangers- of fiets(/scooter)gebied te bespreken?

Vanuit de fractie van Deventer Sociaal waren Julius Sandriman en Dick Mennes hierbij aanwezig.
De voetgangers en fietsers/scooters ergeren zich aan elkaar waarbij ieder meent in zijn recht te staan. Wat klopt daarvan?

Is Het Venenpark nu een voetgangers- of een fiets(/scooter)gebied?

Als deskundigen nemen de wijkagent, wijkbeheerder en een verkeersdeskundige deel aan het gesprek. We maken een rondgang van door het park om de knelpunten door te nemen.
Veel wandelaars in het Venenpark gaan er van uit dat het een voetgangersgebied is en dat is niet onlogisch gezien de breedte van het pad die het net toelaat dat twee wandelaars elkaar kunnen passeren.

Een voetganger en een fietser/scooter met een hogere snelheid die elkaar passeren voelt dan ook niet natuurlijk aan. Op z’n tijd ontstaat er dan ook discussie over de rechten en plichten van het gebruik daarvan tussen de passanten.
De verkeersdeskundige geeft aan dat het voetpad in de Venenpark ongedefinieerd is, oftewel naast voetgangers mogen ook de fietsers/scooters daar gebruik van maken.

Een aantal opties is om het pad te verleggen met een bocht waardoor de “wind” uit de snelheid van fietsers/scooters wordt gehaald. Ook zouden de paden verbreed kunnen worden zoals dat het geval is bij het Rijsterborgerpark waardoor passeren makkelijker kan. Er kunnen ook borden worden geplaatst waardoor het duidelijk is waar het voetgangersgebied is.
Dit maakt handhaven makkelijker.

Aan het eind van deze rondgang wordt alles kort geresumeerd en besloten om een actiegroep van 10 bewoners op te zetten die de mogelijkheden van deze casus gaan onderzoeken. Hoe het gebied in het Venenpark precies vorm krijgt valt nog te bezien, maar het plan heeft het meeste kans van slagen als de bewoners daar bij betrokken worden.

En daar staan we als Deventer Sociaal volledig achter.

Vergelijkbare berichten