Deventer Sociaal: ‘verklaring omtrent gedrag vrijwillige schuldhulpverleners noodzakelijk’

De gemeente Deventer heeft met het vaststellen van het nieuwe schuldhulpbeleid gekozen voor een grote inzet van vrijwillige schuldhulpverleners.

Deze vrijwilligers begeleiden en ondersteunen mensen met schulden.

Om deze taak goed uit te kunnen voeren, krijgen deze schuldhulpmaatjes toegang tot de meest privacy gevoelige informatie zoals bv bankgegevens.

Er zijn in het nieuwe beleid geen afspraken gemaakt over de screening van schuldhulpmaatjes, de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de uitvoerende organisaties.

Het hebben van een verklaring omtrent gedrag (VOG) is nu niet verplicht. Sterker nog organisaties melden dat het hebben van een VOG geen voorwaarde is om als vrijwillig schuldhulpmaatje aan de slag te gaan.

De fractie van Deventer Sociaal vind dit een onwenselijke situatie.

Het hebben van een VOG zou een eerste voorwaarde moeten zijn op het moment dat er toegang is tot persoonlijke gegevens van mensen.

Wij zien het als een verantwoordelijkheid van de gemeente om naast de interne screeningsprocedures binnen organisaties de VOG ook als voorwaarde te stellen voordat mensen kunnen worden ingezet als maatje.

De fractie van Deventer Sociaal dient daarom tijdens de raadsvergadering van 1 maart een motie in, waarin we het college verzoeken, om in overleg met organisaties alle vrijwilligers alsnog van een VOG te voorzien.

Vergelijkbare berichten