Deventer Sociaal wil actieve rol van gemeente bij onrechtmatig beslag op uitkering.

Uitkeringsgerechtigden hebben een minimaal inkomen. Ook voor mensen die een uitkering ontvangen geldt dat indien er schulden zijn, er door de schuldeisers beslag op de uitkering kan worden gelegd.

Schuldeisers berekenen dan zelf de beslagvrije voet, de juiste berekening van de beslagvrije voet moet door degene die de uitkering ontvangt zelf worden doorgegeven aan de schuldeiser. Veel mensen zijn hier niet toe in staat, die berekening blijft dan achterwege waardoor er voor hoge bedragen beslag wordt gelegd op uitkeringen. De uitkeringsgerechtigde komt hierdoor alleen maar dieper in de problemen.

De gemeente Deventer die de uitkering verstrekt controleert nu niet of het beslag rechtmatig is en of de schuldeiser zich heeft gehouden aan de beslagvrije voet. In de praktijk komt nog het te vaak voor dat het beslag als vanzelf wordt gehonoreerd en wordt het bedrag ingehouden op de uitkering.

Deventer Sociaal wil dat; zodra er beslag op een uitkering wordt aangekondigd, de gemeente (samen met de uitkeringsgerechtigde) actief de beslagvrije voet berekend en dit doorgeeft aan de schuldeiser, zodat deze zich houdt aan de wettelijke norm en de uitkeringsgerechtigde niet nodeloos verder in de problemen komt. De fractie van Deventer Sociaal dient tijdens de raadsvergadering van 1 maart een motie in, om deze misstanden in de toekomst te voorkomen.

Vergelijkbare berichten