Start nieuw politiek seizoen

Het zomerreces is voorbij, uitgerust en vol nieuwe energie maken we ons op voor een drukke periode op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

De fractie heeft tijdens het reces de eerste grote lijnen van het verkiezingsprogramma op papier gezet. De aankomende weken gaan we gebruiken voor de nadere uitwerking, we verwachten het eerste concept in oktober te kunnen presenteren.
De aankomende week start ook de raadsvergadering weer.
Na de ontstane bestuurscrisis op 5 juli jl. en het vertrek van een wethouder, heeft de raad besloten een lijst te maken van onderwerpen die controversieel moeten worden verklaard. Over deze onderwerpen neemt de raad deze periode geen besluiten meer.
Onze fractie heeft aangegeven geen besluiten te willen nemen over voorstellen die gepaard gaan met grote (onnodige) investeringen, of voorstellen die zeer ingrijpen in het leven van de inwoners van onze stad.

Autovrij Grote Kerkhof;
We zijn voorstander van het autovrij maken van het Grote Kerkhof. Ons bezwaar richt zich tegen het voorstel van het college waarin we ruim 2,7 miljoen moeten uitgeven aan onnodig dure herinrichtingsplannen, terwijl een onderzoek naar een sobere herinrichtingsvariant niet is uitgevoerd.

Parkeren op de Worp;
We zijn tegen het onnodig aantasten van de natuur en het beschermde stadsgezicht. Daarnaast is de nut en noodzaak van dit voorstel niet voldoende aangetoond.

Fietsparkeerbeleid binnenstad;
Het voorstel van het college richt zich met name op het plaatsen van fietsenrekken, kosten daarvoor lopen op tot negen ton.
We zien de noodzaak voor het realiseren van nieuwe fietsparkeerplaatsen in de binnenstad.
Het heeft onze voorkeur om dat te doen door het uitbreiden van het aantal bewaakte fietsenstallingen.

Windturbines;
Een van de meest omstreden besluiten van de afgelopen periode ging over het plaatsen van de windturbines.
Onze fractie wil niet dat de huidige raad nog besluiten neemt over plaatsen van nieuwe turbines.
We ondersteunen nog steeds de duurzaamheidsambities voor Deventer energie neutraal 2030.
Maar zien tegelijkertijd dat de ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie in een snel tempo veranderen. De raad moet de gelegenheid krijgen om te onderzoeken welke mogelijkheden er beschikbaar zijn en welke vormen voor Deventer geschikt zijn.

Reces of geen reces politiek stopt nooit. Tijdens de laatste week van het reces naderde het einde van
de schoolvakantie en daarmee ook weer de problemen met het leerlingenvervoer in Deventer en omgeving. Sinds er vanuit het Rijk is besloten dat het vervoer voor leerlingen aanbesteed moet worden, zien we een jaarlijks terugkomende chaos.
Ruim 40 kinderen stonden in de eerste week tevergeefs te wachten op vervoer naar school.
Onze fractie heeft direct vragen gesteld en op 13 september spreken we hierover met de wethouder.

De komende maanden vervolgen we ook de debatten over onderwerpen waar onze fractie zelf voorstellen, moties en amendementen over heeft ingediend.

Parkeerbeleid en het omzetten van de parkeervergunningen.

Bewindvoering in Deventer.

Verdeling van het budget voor kinderen in armoede.

Diftar en de problemen met illegale dump en het zwerfafval.

Groenonderhoud

Volg ons voor de laatste ontwikkelingen via de website, Facebook en Twitter.

Vergelijkbare berichten