Aanvullende maatregelen tegen overlast op de Beestenmarkt,

Op 28-8-2020 kondigde het college aan dat er aanvullende maatregelen worden genomen tegen de overlast op de Beestenmarkt in Deventer.
De buurtbewoners vragen al jarenlang om aandacht voor deze situatie.
Hangjongeren, geluidsoverlast en drugsproblematiek zijn aan de orde van de dag.
De inzet van meer handhaving en politie heeft helaas nog niet geleid tot een vermindering van de problematiek.
Tijdens de vergadering van 26 augustus over het thema veiligheid is er vanuit meerdere fracties dan ook nog eens aangedrongen op een uitbreiding van maatregelen om de overlast tegen te gaan.

Het college geeft nu gehoor aan de oproep en komt met aanvullende maatregelen.
Onze fractie is blij met dit besluit, maar we hebben tegelijkertijd ook de zorg uitgesproken over de verplaatsing van deze problemen. Het zogenaamde waterbedeffect.
Als je op een bepaalde locatie meer gaat optreden betekent dit vaak dat de overlast in andere wijken toeneemt.
Hier moeten gemeente en handhaving dus ook scherp op blijven.

Daarnaast lossen we deze problematiek niet alleen op met handhaving en repressie.
In eerder gevoerde gesprekken met jongerenwerkers kwam naar voren dat goede voorlichting en preventie, naast een persoonlijke aanpak en het kennen van deze jongeren succesvolle instrumenten zijn in aanvulling op strengere handhaving.
Het jongerenwerk is door de bezuinigingen helaas, zo goed als verdwenen uit het straatbeeld.
Een structurele aanpak is met het huidige aantal jongerenwerkers in Deventer niet mogelijk.
Als het college echt wil dat deze problematiek structureel wordt aangepast. Zal er naast handhaving ook moeten worden gekozen voor extra investeringen in voorlichting en preventie en het jongerenwerk in Deventer.

Meer lezen over de aanvullende maatregelen.

https://www.deventer.nl/nieuwsberichten/deventer-nieuws/2020/8/28/extra-maatregelen-overlast-beestenmarkt?fbclid=IwAR3I4gbSKjbMnI5ltVNLqYYuxPVsy0W9Vh8mEjTxpnlU4nZPrvLNvDPXJs4

Vergelijkbare berichten