Sociale functie voor zuipketen

De fractie van Deventer Sociaal (DS) is het niet eens met het idee van de VVD om zuipketen per direct te verbieden. Ze ziet zelfs mogelijkheden om zuipketen te gebruiken als ontmoetingsplaats voor jongeren.

Het fenomeen zuipkeet bestaat al jaren, hoeveel er precies zijn in de gemeente is ons niet bekend. Blijkbaar is er onder jongeren behoefte om elkaar zo te ontmoeten. Dit is ook begrijpelijk, veel horecagelegenheden richtten zich niet specifiek op jongeren, en ook de prijzen in de café´s schrikken jongeren af.
Daarbij komt dat er (te) weinig andere ontmoetingsplekken voor jongeren zijn. Op zowel buurt- als dorpshuizen als op jongeren honken en –voorzieningen is of zal worden bezuinigd.

Vandaar dat DS zuipketen ziet als een sociale ontmoetingsplek voor jongeren, het initiatief van jongeren om zelf activiteiten te ontplooien moet worden aangemoedigd in plaats van verboden. Deze initiatieven zijn een goed alternatief voor het structurele tekort aan goede voorzieningen voor jongeren.
Het voorkomt kwaad en erger, zonder vaste ontmoetingsplek hangen jongeren op straat, en/of vervelen zich met alle gevolgen van dien.

Uiteraard dienen uitwassen te worden bestreden. Te veel alcoholgebruik is ook een verantwoordelijkheid van de ouders. Overlast en eventuele illegale drankverkoop kan worden geregeld in bijvoorbeeld een gemeentelijke verordening, of aanpassingen in de APV, die het fenomeen zuipketen in goede banen leidt, en waardoor toezicht mogelijk is.
Horecaondernemers zouden er goed aan doen zich meer te richten op jongeren, door bijvoorbeeld een speciaal happy hour in te stellen. Ze kunnen de zuipketen zo zien als een uitdaging, niet als een bedreiging.

Volgens DS lost het verbieden van zuipketen niets op. Het is een illusie dat deze daardoor zouden verdwijnen. Het gevolg is dat ze ondergronds gaan en illegaal voortbestaan, waarmee alle kans op controle en toezicht is verdwenen.

Vergelijkbare berichten