Opnieuw miljoenentekort bij PlusOV,

Recent is bekend geworden dat er opnieuw sprake is van een groot tekort bij PlusOV.
Dit was vorig jaar ook al het geval, de deelnemende gemeenten moesten toen 2,3 miljoen euro extra bijdragen om de ontstane tekorten te dekken.

Deventer heeft vorig jaar besloten om het deel leerlingenvervoer niet meer te laten uitvoeren door PlusOV.
Het WMO vervoer is voor de aankomende 4 jaar nog wel in handen van PlusOV.
Uit een brief vanuit de directie van PlusOV aan de gemeenteraad, blijkt dat de organisatie zelf ook overvallen is door deze nieuwe tegenvallers.

Dit verbaasd onze fractie zeer.
De afgelopen jaren zijn er door PlusOV meerdere verbeterplannen opgesteld. Daarnaast zijn er door de nieuwe directie forse toezeggingen gedaan over de kwaliteit en de kostenbeheersing.

De directie zegt nu opnieuw toe dat er gekeken gaat worden naar een betere inschatting en de beheersbaarheid van de kosten.
Dit lijkt een herhaling van zetten, onze fractie heeft daarom ook grote vraagtekens bij de haalbaarheid van deze ambities.

Tot op heden heeft de gemeenteraad nog geen nadere informatie vanuit het college ontvangen over
de laatste ontwikkelingen bij PlusOV.
Het is dus onduidelijk of en hoeveel onze gemeente deze keer weer moet gaan ophoesten om de tekorten aan te gaan vullen.

De fractie van Deventer Sociaal heeft daarom vandaag vragen gesteld.
We willen weten of Deventer opnieuw moet bijdragen aan het ontstane tekort en hoe hoog de kosten deze keer zullen zijn.
Daarnaast willen we graag weten of het college nog voldoende vertrouwen heeft in PlusOV
en hoe de wethouder aankijkt tegen de nieuwe toezeggingen van PlusOV om de kosten beter in de hand te kunnen houden.

Vergelijkbare berichten