Versneld plaatsen van hekken Vogeleiland.

De berichtgeving rondom het Vogeleiland gaat de laatste tijd voornamelijk over verloedering en overlast. Uit berichtgeving in de Stentor d.d. 4 mei bleek dat ook de vogels op het Vogeleiland helaas niet langer veilig zijn.

De gemeente Deventer start in 2020 met een revitalisering van het eiland.

Onderdeel van deze aanpak is ook het plaatsen van hekken bij de toegangsbruggen om het Vogeleiland in de avond en de nacht af te kunnen sluiten voor het publiek.

De Stichting Vogeleiland heeft na een stevige lobby richting de gemeenteraad, een overbruggingsperiode gekregen om zelf op zoek te gaan naar fondsen en donaties.

Met deze fondsen wil de Stichting het mogelijk maken om ook na 2020 vogels op het eiland te laten verblijven.

Het werven van voldoende fondsen is een behoorlijke uitdaging, het helpt dan niet als mensen het gevoel krijgen dat het Vogeleiland onveilig is en de dieren daar niet veilig kunnen verblijven.

De fractie van Deventer Sociaal dient daarom in de raadsvergadering van 22 mei aanstaande een motie in.

Met deze motie vragen we het college van B&W om het plaatsen van de hekken te versnellen en daar niet tot 2020 mee te wachten.

Als we echt willen dat het imago van het Vogeleiland verbeterd en we daarnaast de dieren willen beschermen is het plaatsen van hekken en het afsluiten van het Vogeleiland in de avond en nacht nu al hard nodig.

De partijen VVD, DeventerNU en Deventer Belang zullen deze motie mede indienen.

https://deventer.notubiz.nl/document/7603773/1/2019-05-22_Motie_vreemd_DS_-_Hekken_Vogeleiland

Vergelijkbare berichten