Deventer-Sociaal dient motie wederkerigheid in.

Vanavond wordt de raad gevraagd in te stemmen met het beleidsplan Iedereen Actief.
Belangrijk onderdeel in dit beleidsplan is de wederkerigheid.
De fractie van Deventer-Sociaal is niet tegen de inzet van wederkerigheid. Mits er sprake is van maatwerk dat past bij de situatie van de client, er geen verdringing plaatsvindt en we kunnen controleren hoe men hier in de praktijk uitvoering aan geeft.

En juist daar geeft het college geen duidelijkheid over, er wordt verwezen naar een nadere uitwerking in de verordening.
Terwijl de gemeenteraad nog wacht op deze nadere uitwerking, wordt ons nu gevraagd in te stemmen met het beleidsplan Iedereen Actief.
Het college kan daarmee de wederkerigheid in de praktijk gaan inzetten.
We leggen daarvoor de verantwoordelijkheid bij partijen in de stad. En kunnen niet controleren op welke gronden cliënten de wederkerigheid dienen uit te voeren en op welke gronden men mogelijk een maatregel of verplichte tegenprestatie krijgt opgelegd.
De fractie van Deventer Sociaal twijfelt niet aan de kunde, de goede wil en de inzet van de partijen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Wij zijn er echter wel van overtuigd dat de spelregels voor iedereen eenduidig en helder moeten zijn.
Vanavond dient de fractie van Deventer-Sociaal een motie in. Met deze motie roepen wij het college op om eerst te komen met een nadere uitvoering van de kaders, voor de inzet van de wederkerigheid in Deventer. En tot die tijd de wederkerigheid niet in te zetten.

Vergelijkbare berichten