Verslag Raadstafels 08-04-2015

08-04-2015 raadstafel prestatie afspraken wonen. In 2014 is er hard gewerkt aan een nieuwe woon visie, daaruit kwam naar voren dat de gemeente en de corporaties nieuwe prestatie afspraken moesten maken omdat de oude (80) afspraken niet meer van deze tijd waren.
Deventer Sociaal is blij dat er eindelijk nieuwe afspraken worden gemaakt en dat deze, zodra goedgekeurd, door alle partijen worden getekend. Vooral de hoge huren en de verschuiving van goedkope huren naar betaalbare huren en het feit dat huurverhoging makkelijk wordt doorgevoerd maar huurverlaging niet voorkomt waren voor ons een punten om aan te kaarten.


Goed nieuws voor mensen die in inkomen dalen; huurverlaging komt in zicht. Wethouder Kolkman heeft de fractie van Deventer Sociaal toegezegd dat het mogelijk moet worden gemaakt om huren die in de vrije sector terecht zijn gekomen weer te verlagen tot onder de sociale huur grens bij vermindering van inkomen. Dit wordt opgenomen in de prestatie afspraken.
Extra toevoeging
09-04-2015
Stentor bericht over zorgen toename overlast in huurwoningen corporaties maar rept geen woord over de verschuiving van goedkope huurwoningen naar betaalbare naar dure huurwoningen. Ook geen woord over de toegezegde mogelijkheid huurverlaging bij vermindering inkomen.
Als de huren betaalbaar blijven,(in 2010 waren er nog 3972 goedkope huurwoningen in 2014 nog maar 521) Dan is er ook geen probleem met het huisvesten van statushouders want dan zijn er voldoende goedkope huurwoningen beschikbaar.
Met de focus op renovatie en verduurzaming wordt er fors geïnvesteerd in de woningen maar weer zullen de huren omhoog gaan dan kan je zeggen dat komt terug in de energiebesparing maar is uiteindelijk toch weer een verhoging van de huren waardoor er nog meer huizen uit het goedkope segment verdwijnen.
Natuurlijk investeringen zijn fors maar hadden corporaties hier geen rekening mee moeten houden? Met alle verhogingen de laatste jaren had daar geld voor opzij moeten worden gezet?

Vergelijkbare berichten