Mogelijk toch sprake van onderbetaling bij de bouw Stadhuiskwartier ?

In maart 2015 stelde de fractie van Deventer Sociaal vragen aan het college over mogelijke onderbetaling bij de bouw van het Stadhuiskwartier.
Uit de beantwoording op deze vragen bleek  dat er sprake was geweest van onderbetaling aan werknemers
die in het kader van Social return werkzaam zijn maar dat men verder niet op de hoogte is van andere zaken.
Ook de directie van de BAM ontkende op de hoogte te zijn.
Vandaag 9 April verscheen er opnieuw een artikel in de Stentor, waarin een werknemer anoniem zijn verhaal doet.
Hieruit komt wederom naar voren dat er wel sprake is van structurele onderbetaling en angst voor melding.

De fractie van Deventer Sociaal  wil dat er nu duidelijkheid komt.
We willen weten hoe het eerdere onderzoek naar de mogelijke onderbetaling is verricht, en wie het onderzoek heeft uitgevoerd,
Daarnaast verzoeken wij het college om de vakbond zo snel mogelijk de gelegenheid te geven om te controleren of  er zich onregelmatigheden voordoen bij de bouw van het Stadskantoor.

Vandaag zijn onderstaande vragen aan het college gestuurd;

1) Is er n.a.v eerdere berichtgeving in de Stentor en de vragen van DS een onderzoek verricht naar mogelijke onderbetaling,
zo ja wie heeft dit onderzoek uitgevoerd en hoe is dit onderzoek uitgevoerd?

2)
Is er n.a.v de berichtgeving en het onderzoek contact geweest met de vakbond, zo nee waarom niet?

3)
Is het college bereid om de vakbond in te schakelen om de naleving van de arbeidscontracten te controleren, en daarmee onomstotelijk aan te tonen dat er geen sprake is van onderbetaling?
Zo nee waarom niet?

stadskwartier

Vergelijkbare berichten