Vragen over Onafhankelijk Aanspreekpunt Jeugd-Werk-Zorg,

Onze fractie heeft vragen gesteld over de veranderingen die het college wil gaan doorvoeren bij het aanspreekpunt Jeugd, Werk en Zorg.

Het aanspreekpunt is sinds 2014 actief in Deventer en werkt laagdrempelig en onafhankelijk van de gemeente.

Het aanspreekpunt is er voor problemen en vragen die inwoners ervaren bij bijvoorbeeld de WMO of jeugdzorg. Het feit dat er onafhankelijk van de gemeente wordt gewerkt geeft inwoners het vertrouwen om een melding of vraag bij haar neer te leggen.

Zeker voor inwoners die zelf de weg niet zo makkelijk weten te vinden is ze daarom van grote toegevoegde waarde.

Daarnaast is het aanspreekpunt ook een gesprekspartner voor zowel de gemeenteraad als het college en doet ze in deze rol ook meermaals per jaar verslag van haar bevindingen.

Op deze manier blijft het gemeentebestuur op de hoogte van signalen uit het sociale domein en kan er bij problemen ook worden gekeken naar de noodzaak van eventuele aanpassingen in het beleid.

Het college heeft de raad nu laten weten dat er wordt gekeken naar een andere manier van werken. Voorgesteld wordt om via een intern meldpunt bij de gemeente de werkzaamheden van het aanspreekpunt te gaan organiseren en met de huidige werkwijze te stoppen.

Onze fractie heeft grote vraagtekens bij dit besluit, we hebben daarom de volgende vragen gesteld.


Zie link Deventer Raadsinformatie > https://deventer.raadsinformatie.nl/document/8481833/1/2020-02-24%20Vragen%20art%2046%20RvO%20-%20DS%20-%20Aanspreekpunt%20JWZ

Vergelijkbare berichten