Overzicht stemgedrag Deventer Sociaal raadsvergadering 1 April 2015

– Motie Arusha financiering haalbaarheidsonderzoek Wildlifepark –
Ingestemd met motie. Motie aangenomen voorstel verworpen
– Raadsvoorstel grondexploitatie omgeving Geertruiden- Ingestemd met voorstel. Voorstel aangenomen.
– Intrekken exploitatieplan Steenbrugge- Ingestemd met voorstel. Voorstel aangenomen.
– Vaststelling Herinrichting Churchillplein- Ingestemd met voorstel. Voorstel aangenomen.
– Herinrichting Mr de Boerlaan 2e fase- Ingestemd met voorstel. Voorstel aangenomen.
– Bestemmingsplan Sportpark Diepenveen-Tegengestemd. Voorstel aangenomen.
– Detailhandelsvisie Deventer-Ingestemd. Voorstel aangenomen.
– Amendement Detailhandelsvisie- Ingestemd. Motie verworpen.
– Motie vreemd aan de orde Werkzoekenden tussen wal en schip- Ingestemd. Motie aangenomen.

Vergelijkbare berichten