Motie Beschermingsbewind.

Het afgelopen jaar was er veel onduidelijkheid over de de wijze waarop de gemeente uitvoering geeft aan de bewindvoering.

We hebben hier veel vragen over gesteld en verschillende debatten over gevoerd met de wethouder, maar een heldere uitleg bleef uit.

Onze fractie heeft daarom tijdens de raadsvergadering van 20 december een motie ingediend, de motie is met algemene stemmen aangenomen.

Met deze motie hebben we het college verzocht om alle kosten die het BAD rekent voor de bewindvoering openbaar te maken. Hiermee komt er voor iedereen duidelijkheid en is het ook voor de private bewindvoerders inzichtelijk hoe hoog het verschil in de tarieven is.

In samenspraak met de gemeente kan nu gewerkt worden aan een verantwoord beleid.

Lees hier de motie.

Ook kunt u hier het debat terugkijken. 

Vergelijkbare berichten