|

Cultuurbeleid Deventer : Geen Lef, Geen Liefde.

Afgelopen woensdag werd in de gemeenteraad van Deventer een besluit
genomen over het Uitvoeringsplan Cultuur. Opnieuw bleek dat de fractie
van Deventer Sociaal niet kon instemmen met het cultuurbeleid van het
huidige College. Dit kwam vooral door het gapende gat tussen ambitie en
het bijbehorende budget.

Opnieuw bleek dat de huidige Collegepartijen niet echt willen investeren
in cultuur. Het Collegeakkoord spreekt over lef en liefde voor Deventer,
maar dat blijkt deze Collegeperiode niet te gelden voor cultuur.
Daardoor staat het Uitvoeringsplan weliswaar vol ronkende plannen en
doelstellingen, maar voorzien vrijwel alle culturele instellingen de
komende jaren tekorten. De gevolgen van de corona crisis zijn hierbij dan
nog niet eens meegerekend.

Het is niet het eerste voorbeeld van een falend cultuurbeleid. In het
verleden werd al het speelgoedmuseum gered, maar werd dit tegelijkertijd
gekort op de subsidie. Bij de laatste begrotingsbehandeling werd geld
beschikbaar gesteld om het tekort bij het Deventer Verhaal door de hoge
huur voor de Waag te dichten, maar daar werd slechts de helft van het
benodigde bedrag beschikbaar gesteld. In beide gevallen schieten deze
culturele instellingen daar niets mee op. We houden ons hart vast voor
de verbouwing van het Burgerweeshuis en de verdere ontwikkeling van de
Deventer Schouwburg en de voormalige locatie van het Filmhuis.

Afgelopen woensdag heeft onze fractie samen met Groen Links geprobeerd
om in ieder geval de huidige en dan bestaande tekorten bij de
Voorjaarsnota van 2021 in beeld te brengen en dan alsnog knopen door te
hakken en dan tot een echt cultuurbeleid te komen.

Helaas is dat niet gelukt. Een meerderheid van de raad heeft er voor
gekozen door te modderen tot 2022, als dit College kan worden
weggestemd. Voor Deventer Sociaal is in elk geval een grens bereikt.
Alhoewel we cultuur een warm hart toedragen zijn de halve oplossingen
die nu worden voorgesteld geen echte oplossingen waar we als fractie nog
langer mee in kunnen stemmen. Het wordt hoog tijd dat het College wat
meer lef en liefde voor cultuur toont en er voor zorgt dat de ambities
van cultureel Deventer ook echt kunnen worden waargemaakt. Deventer
Sociaal zal dit dan weer van harte steunen.

Vergelijkbare berichten