Besluitvorming bezuinigingsplannen uitgesteld tot november 2016

Dit jaar zal de gemeenteraad van Deventer geen besluit nemen over de bezuinigingsplannen die door het college van B&W in de Voorjaarsnota zijn voorgesteld. Op verzoek van oppositiepartijen zal er meer tijd worden genomen om de voorgestelde plannen met de inwoners van Deventer te bespreken en zorgvuldig voor te bereiden. Voor het zomerreces zal er wel worden gediscussieerd over de voorjaarsnota maar pas in het najaar zal een definitief besluit worden genomen. De oppositiepartijen zijn tevreden dat er veel meer tijd kan worden genomen om met de samenleving in gesprek te gaan.

Eind mei 2016 ontving de gemeenteraad van Deventer de Voorjaarsnota met daarin de uitgangspunten voor de begroting 2017. Dit jaar is de voorjaarsnota een verrassingspakket met forse heroverwegingen & bezuinigingen (1,3 miljoen) op verschillende beleidsterreinen en met grote gevolgen voor bewoners en organisaties in onze stad. Zo zal er, als het aan het college ligt fors gesneden worden in subsidies voor cultuureducatie, alcohol- en drugspreventie en de lokale omroep. Verder zou de geplande uitbreiding van de bewaakte fietsenstalling niet doorgaan en wil het college belangrijke wijzigingen in het betaald parkeerregime doorvoeren. Volgens de oorspronkelijke planning zou er nog voor de zomerperiode een besluit worden genomen. Een veel te kort tijdsbestek om dit soort belangrijke kwesties serieus te bespreken en te bediscussiëren, aldus de gezamenlijke fracties van VVD, ChristenUnie, SP, Deventer Belang, Deventer Sociaal, Deventer Nu en GroenLinks. De gezamenlijke oppositiepartijen trokken meerdere keren tevergeefs aan de alarmbel. Vorige week hebben zowel de oppositie- als coalitiepartijen na een constructief overleg afgesproken om pas bij de behandeling van de begroting 2017 een definitief besluit te nemen over de bezuinigingen. Er kan op deze manier meer tijd genomen om in gesprek te gaan met bewoners en instellingen en is er meer tijd om de effecten van bepaalde voorstellen te bestuderen. In de raadsvergadering van 6 juli 2016 zal de voorjaarsnota bediscussieerd worden maar zal er geen besluitvorming plaatsvinden. De oppositiepartijen die om meer tijd hebben gevraagd, zijn tevreden dat aan hun oproep gehoor is gegeven.

ChristenUnie, Henrike Nijman

Deventer Belang, Margriet de Jager

Deventer Sociaal, Kitty Schmidt

DeventerNu, Alex Gebhardt

GroenLinks, Tjeerd van der Meulen

SP, Eugene Kelder

VVD, Marco P. Swart

Vergelijkbare berichten