Gezamelijke regeling inkoop jeugdzorg

De fractie van Deventer Sociaal heeft woensdagavond ingestemd met de gezamenlijke regeling jeugdzorg. De regeling gaat over de inkoop en niet over het gehele jeugdzorg budget.
Het is belangrijk dat er samengewerkt wordt tussen gemeenten, zo wordt ook de onderlinge solidariteit versterkt,. Op het gebied van de inkoop is samenwerking juist belangrijk. Zo kunnen kosten verdeeld wordenen worden gemeenten die veel vraag hebben naar (duurdere) jeugdzorg gesteund zodat de continuïteit van de jeugdzorg overeind blijft en het geld niet ‘op’ raakt.

De kaders die de gemeenteraad heeft aangegeven blijven gehandhaafd en er zijn controlerende mogelijkheden voor de raad, op die manier houden we in de gaten dat de kosten eerlijk worden verdeeld.
Samenwerking betekent ook dat we erop moeten vertrouwen dat de verantwoordelijke wethouder zijn belofte nakomt en altijd in het belang van de jeugd van Deventer zal handelen.

De kritiek die wordt geuit dat we autonomie uit handen geven is gedeeltelijk waar, op het gebied van de inkoop gaan we inderdaad samenwerken, maar is dat altijd tegen ons belang? Samenwerken is een goede zaak en kritiek zonder oplossing te geven is loze kritiek die niet bijdraagt aan een goede oplossing die gevonden moet worden vóór 1 januari 2015.

 

Vergelijkbare berichten