Deventer Sociaal en VVD willen onderzoek naleving CAO Stadhuiskwartier.

In de Tweede Kamer hebben alle partijen ingestemd met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). De wet zorgt ervoor dat uitbuiting, onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie worden tegengegaan. Zo zijn vanaf 1 juli 2015 constructies waarbij werkgevers allerlei manieren bedenken om minder dan het minimumloon te betalen verboden en niet alleen de werkgever, maar ook de opdrachtgever wordt aansprakelijk bij misstanden.

Bij de bouw van het stadskantoor heeft de gemeente afgesproken dat de BAM bij het project aan de wettelijke eisen zal voldoen. Het naleven van de CAO voor de Bouwnijverheid is een wettelijke eis. Ondanks inspanningen van het college en de BAM bestaat er nu al geruime tijd onduidelijkheid over het volledig naleven van de CAO Bouwnijverheid bij de bouw van het stadskantoor.

DS en VVD willen dat de gemeente Deventer als opdrachtgever en als opdrachtgever vanaf 1 juli 2015 ook verantwoordelijk voor eventuele misstanden, erop aandringt dat het Technisch Bureau Bouwnijverheid een rol gaat spelen. Dit bureau kan op verzoek van werkgevers en/of werknemers de naleving van de CAO onderzoeken

Kitty Schmidt: “De gemeente Deventer heeft als opdrachtgever een verplichting naar alle werknemers die meewerken aan de bouw van het stadhuiskwartier en de verplichting misstanden te onderzoeken en te voorkomen.” Marco Swart: “Fatsoenlijke bouwers die hun afspraken nakomen hebben er terecht de pest in als ze moeten concurreren met bedrijven die er een loopje mee nemen.”

Zie motie

Vergelijkbare berichten