Graffiti niet afdoen als vandalisme,

De fractie van Deventer Sociaal staat positief tegenover het voorstel van de gemeente, om de zogenaamde gedoogzones voor graffiti te gaan realiseren. Graffiti is in tegenstelling tot wat de critici van dit voorstel beweren, veel meer dan alleen het zogenaamde ’taggen’. Over de hele wereld en ook in Nederland zijn er prachtige voorbeelden te vinden van graffiti street art.

Met het creeren van de legale gedoogzones, (een term die overigens door graffiti kunstenaars wordt verfoeid) men spreekt liever over een hall of fame of art walls, kan de overlast in andere delen van de gemeente juist afnemen.

Met de juiste aanpak kunnen deze gedoogzones uitgroeien tot broedplaatsen van creativiteit, waar de makers elkaar kunnen ontmoeten, van elkaar kunnen leren en gezamenlijk kunnen werken.
Verschillende (graffiti) kunstenaars uit Deventer e.o hebben enthousiast gereageerd op het voornemen van de gemeente. Deventer is overigens niet de enige gemeente in Nederland die experimenteert met deze graffiti gedoogzones.
O.a de gemeenten Zoeterwoude, Gouda en Den Bosch gingen Deventer al voor. In deze gemeenten wordt al gewerkt met de zogenaamde Art Walls en gelijksoortige projecten.
De resultaten zijn positief en hebben geleid tot mooie resultaten.
De fractie van Deventer Sociaal geeft dit project graag een kans.

Vergelijkbare berichten