Begroting 2019: nog niks nieuws onder de zon.

Op 7 november heeft de gemeenteraad de begroting voor 2019 behandelt. Normaal gesproken een van de hoogtepunten van het Deventerse politiek jaar.

Toch verwachten we als fractie van Deventer Sociaal dit jaar niet zoveel opwinding. De reden hiervoor is dat het College nog weinig haar stempel heeft kunnen drukken op de inhoud van deze begroting.
Vlak voor het zomerreces werd het nieuwe College, na een lange formatie, geïnstalleerd, en had dus, eenmaal terug van vakantie, effectief een paar weken om een paar punten en komma´s te verzetten.

Deze begroting borduurt dus ook vooral voort op de lijnen die het vorige College al had uitgezet. Voor zover er een echte koerswijziging op komst is, zal die op zijn vroegst bij de Voorjaarsnota aangegeven worden, als het College helemaal is ingewerkt.

Dat deze begroting behoorlijk doorsnee is, wil niet zeggen dat Deventer Sociaal er geen mening over heeft. Sommige beleidsbeslissingen en trends worden gewoon voortgezet, en is goed het College nu alvast de goede richting uit te sturen.

Vooropgesteld, er staan ook positieve zaken in deze begroting. De jongerenraad, het skatepark, de energievisie, het bevorderen van het fietsen in Deventer, inclusief het verlengen van het open houden van de bewaakte stalling op het Lamme van Dieseplein: allemaal zaken die we graag steunen.
Ook wachten we met veel spanning op de Cultuurvisie. We zien dat het na een aantal jaren van stagnatie en stuurloos beleid weer de goede kant opgaat. Wat ons betreft, wordt die trend voortgezet met investeringen in cultuur, zoals het Speelgoedmuseum en het Burgerweeshuis.

Maar er gaan ook nog wel een aantal dingen niet goed. Zo is het zwerfvuil nog steeds een probleem in Deventer dat nog steeds wacht op een oplossing, alle juichende statistieken over de afvalinzameling ten spijt. Waar rondslingeren afval voor problemen zorgt, is het beter het beleid aan te passen, dan pleisters te plakken, door bijvoorbeeld camera´s op te hangen.

Ook is er nog steeds een mismatch tussen de behoeften van de woningzoekenden, en het huidige aanbod. Wonen dreigt te duur te worden, door het muilkorven van de corporaties en de ongebreidelde stijging van de huren in de particuliere sector, en de onmogelijkheid een hypotheek te krijgen bij stijgende huizenprijzen.
Dit lijkt ons een veel groter probleem dan waar we in de toekomst kunnen of willen gaan bouwen voor de mensen uit de Randstad, op zoek naar de goedkope woningen die er voor de Deventenaren ook al niet zijn.
Ook de Tiny houses, wellicht een oplossing voor mensen met een smalle beurs, komen maar niet van de grond.

Daarnaast dreigt ook de grootste financiële bodemloze put van Deventer, het bedrijvenpark A1, nog dieper te worden, nu het College aanstalten maakt, om ook het westelijke deel te gaan ontwikkelen. Het lijkt Deventer Sociaal zeer verstandig dit niet te doen, en op een andere manier te investeren om de werkgelegenheid in Deventer te bevorderen.
Wat ons betreft gaan we eerst uitzoeken hoe er in 10 jaar een tekort van miljoenen op de exploitatie is ontstaan. Nut en noodzaak en marketing zullen daar zeker een rol bij hebben gespeeld en het is wachten op nieuwe ongelukken, als we dat niet eerst op orde hebben.

Op sociaal gebied staan we de komende jaren voor fikse uitdagingen. We moeten uitkijken dat er geen tekorten ontstaan. Wat niet moet gebeuren dat tekorten of nieuwe bezuinigingen op de doelgroep worden afgewenteld. Het aannemen van meer sociaal rechercheurs voor het tellen van tandenborstels is bijvoorbeeld volgens Deventer Sociaal een heilloze weg. Het aloude credo, voorkomen is beter dan genezen is in onze ogen een betere tactiek.

Al met al zien we wat lichtpuntjes, maar de echte problemen blijven liggen. We kunnen dan ook niet instemmen met deze begroting. Dit betekent ook dat we de verrichtingen van dit College in 2019 kritisch zullen blijven volgen. Ook buiten begroting en Voorjaarsnota om.

Vergelijkbare berichten