Deventer Sociaal stelt vragen over onderbetaling personeel bij bouw Stadhuiskwartier,

In de krant van zaterdag 28 februari bericht de Stentor over een onderzoek van de FNV.
Uit dit onderzoek zou blijken dat personeel in dienst van onderaannemers
die werken aan het SHK (stadhuiskwartier) onderbetaald worden.

 

De fractie van Deventer Sociaal heeft hierover de volgende vragen gesteld aan het college.

1)
Klopt het bericht in de Stentor over de onderbetaling van het personeel in dienst van onderaannemers?
2)
Wie is er verantwoordelijk voor de inhuur van onderaannemers bij het project SHK?
Waren het college en de projectleiding SHK op de hoogte van deze misstanden bij de betaling van het personeel van de onderaannemers?
3)
Zijn er in de aanbestedingsprocedure voorwaarden/eisen opgenomen tav de inhuur onderaannemers?
Wat zijn deze voorwaarden eisen en wie ziet toe op de naleving?
4)
In het proces rondom de besluitvorming SHK heeft de toenmalige wethouder toegezegd dat er ingezet zou worden op het stimuleren van de lokale werkgelegenheid.
Nu blijkt dat de onderaannemers o.a Poolse werknemers inhuren, en deze structureel onderbetalen
Wat gaat het college doen, om deze vorm van uitbuiting van deze werknemers te stoppen?
5)
Wat is er in de praktijk terechtgekomen van de toezegging over het stimuleren van de lokale werkgelegenheid?

Vergelijkbare berichten