Kunstgras, maar dan van kurk of ander milieuvriendelijk materiaal.

De laatste jaren worden veel sportvelden die nu met gras zijn ingezaaid vervangen door kunstgrasvelden. Kunstgrasvelden bieden sportclubs de mogelijkheid om de velden intensiever te gebruiken, dat komt goed uit want met de toename van bijvoorbeeld het aantal meisjes dat voetbalt is er meer vraag dan aanbod en iedereen moet de kans krijgen om te sporten.Er is wel een zorg bij de aanleg van kunstgrasvelden, kunststofrubber ingestrooide voetbalvelden worden jaarlijks bestrooid met kunststofkorreltjes. Deze korreltjes verdwijnen in het milieu. Ook bevatten deze korreltjes zink en kankerverwekkende stoffen (het zijn immers vermalen autobanden) dat uitgespoeld kan worden naar het grondwater. De effecten hiervan zijn nog niet bekend. Deventer Sociaal maakt zich zorgen over die effecten en de microplastics die vrijkomen en zet zich in voor een veiligere en milieuvriendelijke variant.

Daarom heeft Deventer-Sociaal gisteravond (woensdag 1 februari) een amendement van Groen links mede ingediend waarbij de gemeente de verantwoordelijkheid op zich neemt en kiest voor de milieuvriendelijke opties en niet voor rubbergranulaat waarvan nog niemand weet hoeveel schade dit geeft aan onze leefomgeving. Het gaat er niet om wie er gelijk heeft, maar dat we kiezen voor de gezondheid van inwoners van onze mooie gemeente. Een gemeente die duurzaamheid en milieu voorstaat moet die verantwoordelijkheid durven nemen ook al is dit duurder dan de variant met rubberkorreltjes.

Helaas haalde het amendement het het niet. Het voorstel wordt nu ongewijzigd vastgesteld. Deventer Sociaal, houdt vast aan haar standpunt en heeft tegen het voorstel gestemd. Het verbaasde ons dan ook zeer dat juist de indiener Groen Links na een vurig pleidooi over de gevaren voor gezondheid en milieu alsnog instemde met het voorstel van het college om de keus bij de clubs te laten.

Mens dier en natuur staan voor Deventer Sociaal voorop, de variant met kurk of andere natuurlijke producten is een goed alternatief ook al is dit duurder dan de variant met rubberkorreltjes. Deventer Sociaal vindt dat de gemeente moet kiezen voor deze variant om mens, dier en milieu te sparen, als sportclubs hierdoor financieel in de knel komen zal de gemeente daar een goede oplossing voor moeten zoeken, gezondheid en milieu zijn immers belangrijker dan geld.

U kunt hier het debat terugkijken.

Vergelijkbare berichten