Stadscampus,

Een beetje reuring, opwinding en vernieuwing in de stad is nooit weg. In een we mogen wel zeggen, ongelukkige poging om het stadsbeeld van Deventer een boost te geven, besloten Topicus en de gemeente een ambitieus plan te ontwikkelen om de stationsomgeving wat op te waarderen en tegelijkertijd de plannen voor een Stadscampus een impuls te geven. Dit klinkt allemaal goed, zeker omdat Topicus al jaren een van de toonaangevende bedrijven van Deventer is.

Helaas sloeg de Wet van Murphy in alle hevigheid toe. De plannen zijn al omstreden voordat ze goed en wel zijn ontwikkeld. Zoals wel vaker maakte de gemeente geen goede beurt als het om communicatie en participatie gaat. Topicus en de gemeente zijn enthousiast plannen gaan maken maar vergaten daarbij in een vroeg stadium de buurt te betrekken en open kaart te spelen. De opmerkingen die nog wel van de buren van Topicus kwamen, werden niet echt goed ontvangen, laat staan serieus genomen.

De gemoederen liepen zelfs zo hoog op dat bewoners wegliepen bij een overleg met Topicus.
Of deze mislukte communicatie en houding nu te maken heeft met onderschatting van het draagvlak, hoogmoed, of te grote financiële belangen? U mag het zeggen. Resultaat is dat er nu zonder deugdelijke participatie en goed advies van deskundigen een Ontwikkelperspectief met nauwelijks draagvlak is gepresenteerd. Dat is toch jammer. De indruk blijft hangen dat het hele terrein van Topicus wordt volgebouwd, met als letterlijk en figuurlijk hoogtepunt een woontoren van 40 meter.

Een gruwel voor omwonenden, maar natuurlijk ook voor iedere Deventenaar die iets geeft om de entree naar en het aanzicht van de historische binnenstad van Deventer.
Inmiddels heeft de gemeente besloten om in aanloop naar het Masterplan een aantal deskundigen in te schakelen die de verdere architectonische uitwerking van de plannen moeten gaan begeleiden. En er komt nu een participatieplan. Dit lijkt op een vorm van damagecontrol, waarbij de schade niet gerepareerd lijkt te kunnen worden.

Daarvoor is dit natuurlijk allemaal te laat dat had al veel eerder moeten gebeuren. Door dit gehannes wordt het voor onze fractie erg moeilijk om in te stemmen met het Ontwikkelingsperspectief. Ook het Masterplan moet heel fors worden aangepast, om onze goedkeuring te kunnen wegdragen. Het bestaande bestemmingsplan zou als uitgangspunt moeten dienen. Aanpassingen hieraan zijn altijd mogelijk, maar alleen bij voldoende draagvlak. Een toren van 40 meter past er in elk geval niet in.

Deventer Sociaal zal zich met de bewoners inzetten voor een mooi en haalbaar plan met voldoende draagvlak voor het Topicusterrein.

Vergelijkbare berichten