Gesteund 2018-2022

Motie Inzameling Kunststof/ PMD afval buitenshuis.

Zie motie


Motie Japanse Duizendknoop als voer voor varkens.

Zie motie


Motie Duurzaamheid uitvoering Energieplan.

Zie motie


Motie Zwerfafval.

Zie motie


Motie Fietsbeleidsplan.

Zie motie


Motie Toekomstige uitbreiding woningaanbod Deventer.

Zie motie


Motie Projectopdrachten Ulebelt.

Zie motie


Motie Trendrapport Deventer 2019

Zie motie


Motie Onderzoek vergroten zwemvaardigheid kinderen.

Zie motie


Motie Procesvoorstel actualisatie verbindend kader sociaal domein.

Zie motie


Motie Prettig contact met de overheid: schriftelijke correspondentie.

Zie motie


Motie Energietoezicht.

Zie motie


Motie Samenwerking culturele instellingen.

Zie motie


Motie Cultureel perspectief 2020-2030

Zie motie


Motie Professionele makers.

Zie motie


Motie Vitale cultuursector.

Zie motie


Motie Benutting cultureel vastgoed.

Zie motie


Motie Natuur inclusief bouwen

Zie motie


Motie Cleantech board.

Zie motie


Motie Dutch sustainable fashionweek

Zie motie


Motie KonnecteD.

Zie motie


Motie Bewaakte fietsenstallingen.

Zie motie


Motie Viering Keti Koti

Zie motie


Motie Pilot circulair bouwen.

Zie motie


Motie Ja sticker.

Zie motie


Motie Stikstofproblematiek.

Zie motie


Motie Handhaving energiebesparingsverplichting.

Zie motie


Motie Fietsbeleid.

Zie motie


Motie Regionaal onderzoek energiebedrijven.

Zie motie


Motie Kleintje duurzaamheid.

Zie motie


Motie Integrale benadering met participatie/communicatie proces energieplan.

Zie motie


Motie coronasteungeld voor cultuur.

Zie motie


Motie volgen zonneladder.

Zie motie


Motie Beeldkwaliteitsplan Binnenstad.

Zie motie


Motie Locatiebesluit Burgerweeshuis.

Zie motie


Motie Burgerweeshuis op het voorportaal.

Zie motie


Motie Collectief particulier opdrachtgeverschap.

Zie motie


Motie Bergweide Havenkwartier.

Zie motie


Motie Vaart in de haven -Schutgelden.

Zie motie


Motie Vervolg en besluitvorming RES 2.0.

Zie motie


Motie communicatie bomenkap.

Zie motie


Motie Bomenbeleidsplan vervolg.

Zie motie


Motie Combinatiefunctionarissen.

Zie motie


Motie ondersteuning sportverenigingen.

Zie motie


Motie Fietsparkeren in Deventer Centrum.

Zie motie


Motie Rechtspositie raadsleden.

Zie motie


Motie Spoorwegsluiting Diepenveen.

Zie motie