Ingediend 2022-2026

Communicatie onafhankelijk klachtenbehandelaar en aanspreekpunt JWZ (Jeugd,
werk en zorg)

Zie motie


Vaststellen conclusies en aanbevelingen rapport beschermingsbewind

Zie motie


Gemeenteraad gaat voor een Deventer Burgerberaad

Zie motie