Ingediend 2022-2026

Dit overzicht is bijgewerkt t/m 6-02-2024

Alcoholmarketing – aangenomen

Zie motie


Spreidingoperatie prullenbakken – aangenomen

Zie motie


Veilig en aangepast thuiskomen – aangenomen

Zie motie


Reisverzekering hulpmiddelen WMO – aangenomen

Zie motie


Aanspreekpunt Brinkgreven – aangenomen

Zie motie


Plan van aanpak uitvoering aanbevelingen beschermingsbewind – aangenomen

Zie motie


Adviseur Diversiteit, Inclusie & Gelijkwaardigheid – aangenomen

Zie motie


Communicatie onafhankelijk klachtenbehandelaar en aanspreekpunt JWZ (Jeugd,
werk en zorg) – aangenomen

Zie motie


Vaststellen conclusies en aanbevelingen rapport beschermingsbewind – aangenomen

Zie motie


Gemeenteraad gaat voor een Deventer Burgerberaad – aangenomen

Zie motie


Uitvoering Initiatiefvoorstel verkabeling – verworpen

Zie motie


Kleinschalige duurzame initiatieven – verworpen

Zie motie


Outdoor Free runpark – verworpen

Zie motie


IJsselpromenade – aangenomen

Zie motie


Visie Wonen, Werken, Recreëren en Industrie – ingetrokken

Zie motie


Monitor gezonde leefomgeving – ingetrokken

Zie motie


Ondersteuning dierenartskosten minima
(Ook zieke dieren van minima verdienen hulp van een dierenarts) – aangenomen

Zie motie


De gemeente geeft het goede voorbeeld: minimaal 14 euro voor ALLE mensen die
voor de gemeente werken – aangenomen

Zie motie


Groeiambities ambtelijke organisatie – verworpen

Zie motie