Gesteund 2014-2018

Motie Goederenvervoer per spoor en kopmaken bij Deventer  Zie motie


Motie Leges drank en horecavergunning  Zie motie


Motie Verdienopdracht energie Zie motie


Motie Maatschappelijke Stage  Zie motie


Motie Ondernemersdossier Zie motie


Motie Toegankelijkheid Stadhuis  Zie motie


Motie Overheadpercentage  Zie motie


Motie Leesbare begroting in klare taal  Zie motie


Motie Uitwerken mogelijkheden pilot gereguleerde wietteelt  Zie motie


Motie Communicatie vrijlopende honden  Zie motie


Motie Bezuinigingen onderwijs  Zie motie


Motie Faciliteren en ondersteuning van Sallandglas glasvezel in buitengebied  Zie motie


Motie Maatstaven Gemeentefonds  Zie motie


Motie Open Spending  Zie motie


Motie Bed Bad en Brood uitgeprocedeerde asielzoekers Zie motie


Motie Serious Request  Zie motie


Motie Arusha Wildlife  Zie motie


Motie Combinatiefunctionarissen  Zie motie


Motie Renovatie basisschool Wereldwijzer Okkenbroek en Sleutel Schalhaar  Zie motie


Motie Evaluatie fietsbeleidsplan Zie motie


Motie OZB bedrijfspanden  Zie motie


Motie Molentuin  Zie motie


Motie Leerkring Burgerbegroting  Zie motie


Motie ICT  Zie motie


Motie Taakstelling externe inhuur buiten formatie  Zie motie


Motie Plan van aanpak kanteling leerplicht  Zie motie


Motie Beloningstransparantie verbonden partijen en gesubsidieerde instellingen  Zie motie


Motie Sekseregistratie  Zie motie


Motie Afval en grondstoffenplan 2015-2018  Zie motie


Motie Spoorverdubbeling Deventer- Olst  Zie motie


Motie Behandelwijze onderwerp speelgoed-museum  Zie motie


Motie Speelgoed-museum  Zie motie


Motie beheersmaatregelen in het sociale domein  Zie motie


Motie behoud combinatiefunctionarissen Zie motie


Motie Moderne devotie op Unesco-lijst werelderfgoed  Zie motie


Motie Verlaging geluidsbelasting A1 bij Bathmen Zie motie


Motie The passion  Zie motie


Motie Intocht Sinterklaas  Zie motie


Burgermotie CO stroom 4.1  Zie motie


Motie Grip op ICT  Zie motie


Motie Proces beslissing speelgoedmuseum  Zie motie


Motie Duurzame sporthal Zie motie


Motie Vervangen sporthal Keizerslanden Zie motie


Motie gezonde en duurzame school VMBO Etty Hillesum  Zie motie


Motie instellen jeugdlintje  Zie motie


Motie finaciële positie en toekomstbestendigheid speeltuinen  Zie motie


Motie kinderombudsman en middelen kansen voor kinderen  Zie motie


Motie onderzoek vergroening bouwleges  Zie motie


Motie Ulenbelt  Zie motie


Motie actief tegengaan oplaten ballonnen  Zie motie


Motie flexibel interventieteam handhaving  Zie motie


Motie toekomstbestendige kern Loo  Zie motie


Motie Gronden Deventer noord oost  Zie motie


Motie wijziging APV grote voertuigen  Zie motie


Motie Verkoop Hegius  Zie motie


Motie vernieuwing huisvesting VMBO Etty Hillesum Zie motie


Motie integraal huisvestingsplan primair onderwijs Zie motie


Motie faciliteren gesprek rond PGB  Zie motie


Motie wieg naar werk  Zie motie


Motie afspraken over prestatieafspraken vrijwilligerswerk informele zorg en mantelzorgondersteuning  Zie motie


Motie toolbox asbest  Zie motie


Motie Quick wins en zichtbaar maken haven Zie motie


Motie Deventer aardgasvrije gemeente Zie motie


Motie herindeling luchttuim  Zie motie


Motie fonds voor incidentele culturele activiteiten en evenementen Zie motie


Motie herinvesteren in kwaliteit openbare ruimte en investeringsplan  Zie motie


Motie kunst in de openbare ruimte  Zie motie


Motie stimuleren duurzame nieuwbouw Zie motie


Motie onderzoek activiteiten NV Maatschappelijk vastgoed  Zie motie


Motie visie op bluswater  Zie motie


Motie Grote Kerkhof  Zie motie


Motie Geluidsoverlast A1 Bathmen  Zie motie


Motie putting uit middelen tbv indeventer  Zie motie


Motie uitvoering bewindvoering BAD  Zie motie


Motie afvalstoffenheffing  Zie motie


Motie kader bezuinigingen Leeuwenkuil  Zie motie


Motie Deventer 1250 jaar  Zie motie


Motie verschuiving sociaal werkvolume Zie motie