Gesteund 2022-2026

Dit overzicht is bijgewerkt t/m 6-02-2024

Verkiezingsborden – aangenomen

Zie motie


Dorpsfeesten kermissen – aangenomen

Zie motie


Duurzame terrassen – aangenomen

Zie motie


Meerjaren perspectief parkeren – aangenomen

Zie motie


Duurzaam parkeren – aangenomen

Zie motie


Burgerweeshuis ontwerp ook STROOM – aangenomen

Zie motie


Duurzame windenergie in het buitengebied – aangenomen

Zie motie


Grenzen aan fastfood in Deventer – verworpen

Zie motie


Bescherming historische stadskern – aangenomen

Zie motie


Meenemen bewonersinitiatief bij herinrichting Van Vlotenlaan – aangenomen

Zie motie


Herinrichting Triple B-pleinen Deventer – aangenomen

Zie motie


Invoering boomkroonmonitor – aangenomen

Zie motie


Versnelling op orde brengen kapitaalgoederen Deventer – aangenomen

Zie motie


Fietspad Oostermaatsdijk – aangenomen

Zie motie


Uitvoering raadsbesluit 9 maart 2022 (Verkabeling) – aangenomen

Zie motie


Beleidskader Biodiversiteit – aangenomen

Zie motie


Ondersteuning klooster Sion – aangenomen

Zie motie


Verduurzaming Vastgoed – aangenomen

Zie motie


Versterken preventief jeugdwerk en inzetten van jongerencoaches op VO-scholen – aangenomen

Zie motie