Ingediend 2018-2022

Motie Beschermingsbewind.

Zie motie


Motie van wantrouwen Werkmakelaar Oost.

Zie motie


Motie Goed voorbeeld doet goed volgen.

Zie motie


Motie Inclusieve Gemeente.

Zie motie


Motie Onafhankelijk klachtenbehandelaar.

Zie motie


Motie Deventer Wijzer, digitale wegwijzer voor de gemeente Deventer.

Zie motie


Motie Onderzoek zwerfjongeren.

Zie motie


Motie Corona picknick cirkels.

Zie motie


Motie Indicatoren woningvoorraad.

Zie motie


Motie Eenmalige waarderingsbonus BOA’s.

Zie motie


Motie onderzoek bewindvoering BAD.

Zie motie


Motie Energiebesparing.

Zie motie


Motie motorenoverlast.

Zie motie


Motie Het duurt te lang. Hulp aan slachtoffers toeslagenaffaire.

Zie motie


Motie Bijverdiensten in de bijstand.

Zie motie


Motie Dierenbuddy.

Zie motie


Motie Inpassing bestaande bomen in pleinenplan.

Zie motie


Motie Verkenningsfase Burgerweeshuis.

Zie motie