Mede ingediend 2014-2018

Motie Mobiliteitspool zorg en jeugdzorg  Zie motie


Motie Stresstest Jeugdzorg  Zie motie


Motie Deventer Werktalent Zie motie


Motie Privacy in het kader van de drie transities  Zie motie


Motie Consequenties bezuiniging onderwijs  Zie motie


Motie Inzicht consequenties maatregelen op Deventer huishoudens  Zie motie


Motie Werkzoekenden tussen wal en schip  Zie motie


Motie Focus op preventie jeugdbeleid  Zie motie


Motie Afzien van verhoging eigen bijdrage aan strategische board stedendriehoek  Zie motie


Motie Woonlastenmeter  Zie motie


Motie Kwijtschelding gemeentelijke belasting gem belasting Zzp’ers en kleine zelfstandigen met een laag inkomen  Zie motie


Motie Realisatie nieuwe milieustraat  Zie motie


Motie Evaluatie Deventer Verhaal  Zie motie


Motie Dorpsvisie Bathmen  Zie motie


Motie Artikel 1 zichtbaar presenteren  Zie motie


Burgermotie Tiny Houses  Zie motie


Motie Beroep op bijstandswet  Zie motie


Motie Uitbreiding accountmanagement economie  Zie motie


Motie Burgerweeshuis Club van de toekomst  Zie motie


Motie Sheltercity  Zie motie


Motie Finaciele gevolgen speelgoedmuseum  Zie motie


Motie Museale toets initiatieven speelgoedmuseum  Zie motie


Motie Regenboogstad  Zie motie


Motie Aantal coffeeshops in Deventer  Zie motie


Motie Speelgoedmuseum  Zie motie


Motie Opzeggen vertrouwen in college  Zie motie


Motie Raadsonderzoek Viking  Zie motie


Motie Middelen reserveren Burgerweeshuis  Zie motie


Motie Hondenomgangsnormen  Zie motie


Motie Duurzame leisure-strip Holterweg Deventer  Zie motie


Motie Jeugd weet raad  Zie motie


Motie Soepel doorlopen zorgarrangement  Zie motie


Motie Herstart en nieuwe energie denkrichting Grote Kerkhof  Zie motie


Motie Leeuwenkuil  Zie motie


Motie Pilot wietteelt  Zie motie


Motie Prestatieafspraken Sportbedrijf  Zie motie


Motie Flitsparkeren nieuwe markt  Zie motie


Motie Realisatie nieuwe milieustraat  Zie motie


Motie Inzicht risico’s WMO en Jeugdzorg  Zie motie


Motie Deventer Werktalent  Zie motie


Motie Mobiliteitspool zorg en jeugdzorg  Zie motie


Motie Wijziging gemeenschappelijke regeling jeugdzorg  Zie motie


Motie Statiegeld alliantie  Zie motie


Motie BMX skatepark nader onderzoek  Zie motie


Motie Eigen regie PGB  Zie motie


Motie Aan de lijn  Zie motie


Motie Zorgmijders  Zie motie


Motie Kansen voor kinderen  Zie motie


Motie Lifestyle change Helios  Zie motie