Mede ingediend 2018-2022

Motie Zorgvuldig proces herziening winkeltijdenverordening.

Zie motie


Motie Toegang Sociaal Domein.

Zie motie


Motie Betaald parkeren binnenstad op (koop)zondagen en verlagen betaalgrens 22 uur.

Zie motie


Motie Inkoop WMO majeur project.

Zie motie


Motie nieuwe informatieronde.

Zie motie


Motie Onderzoek Werkmakelaar Oost.

Zie motie


Motie BMX Skatepark

Zie motie


Motie Beleid woonwagens en standplaatsen.

Zie motie


Motie Werkplekken Sekswerkers.

Zie motie


Motie Zondagopenstelling winkels in Deventer.

Zie motie


Motie Bedrijfsplan Nederlands Speelgoedmuseum en Brouwerhuis.

Zie motie


Motie Brede regionale evaluatie Plus Ov en alternatieve scenario’s.

Zie motie


Motie Inkoop WMO- Waardering kleine zorgaanbieders dagbesteding.

Zie motie


Motie Pilot binnen het sociaal domein.

Zie motie


Motie Eerlijke beloning cultuurmakers

Zie motie


Motie Single-use plastics in de ban.

Zie motie


Motie Spreekrecht voor inwoners van Deventer.

Zie motie


Motie Onderzoek gedragsverandering in de openbare ruimte.

Zie motie


Motie Werken met een arbeidsbeperking.

Zie motie


Motie Stadstroubadour.

Zie motie


Motie Plan Brink Bathmen.

Zie motie


Motie Verdeling wijkbudgetten.

Zie motie


Motie Leefbaarheid Oldenielstraat.

Zie motie


Motie Circulaire Keizerstraat.

Zie motie


Motie Deventer aantrekkelijk voor jongeren.

Zie motie


Motie Collectieve preventie GGZ

Zie motie


Motie Uniformiseren beleidsstukken.

Zie motie


Motie Verduurzaming gemeentelijk vastgoed.

Zie motie


Motie Opsparen kilo’s milieustraat.

Zie motie


Motie Gratis VOG voor vrijwilligers.

Zie motie


Motie Vaste formatie is goedkoper en geeft comfort.

Zie motie


Motie Skaeve Huse.

Zie motie


Motie democratische tango tussen college en raad.

Zie motie


Motie biodiversiteit als uitgangspunt bij zonneparken en windmolens.

Zie motie


Motie lokaal eigenaarschap.

Zie motie


Motie Geschiedenis ligt op straat.

Zie motie


Motie Betaalbaar duurzaam Deventer met een energiefonds voor iedere inwoner.

Zie motie


Motie verkenning geldleningen.

Zie motie


Motie Bomen behouden bij aanleg fietspad Margijnenenk.

Zie motie


Motie Raad aan het stuur.

Zie motie


Motie Zorgconcepten.

Zie motie


Motie verkabeling hoogspanningsleidingen in Deventer.

Zie motie


Motie Kwaliteit dienstverlening schuldhulpverlening op peil houden.

Zie motie


Motie De nieuwe Binnenstad.

Zie motie


Motie Voortgangsmonitor transitievisie warmte.

Zie motie


Motie Onttegelderby met Zwolle.

Zie motie


Motie Clustering energieprojecten.

Zie motie


Motie Plan MER.

Zie motie


Motie zon op daken bedrijventerreinen.

Zie motie


Motie Brede collectie historisch centrum Overijssel.

Zie motie


Motie Verduurzaming Binnenstad.

Zie motie


Motie inzet op preventie.

Zie motie


Motie Fabrieksschoorsteen Coberco.

Zie motie


Motie Output omgevingsdienst.

Zie motie


Motie Toezicht en handhaving.

Zie motie


Motie Historische status Molukse graven.

Zie motie


Motie 100.000 plus bomenplan.

Zie motie


Motie Deventer zwerfjongeren vrij.

Zie motie


Motie Speelplekken.

Zie motie


Motie Bankjes voor iedereen.

Zie motie


Motie overdracht sluis.

Zie motie


Motie verfijningsonderzoek businesscase zonnepanelen.

Zie motie


Motie Zelfbewoning bestaande woningen.

Zie motie


Motie Renovatie skatebaan Vliegend Hert.

Zie motie


Motie Onderverhuur en ondermijning.

Zie motie


Motie Uitvoering 100.000 plus bomenplan.

Zie motie


Motie Meten is weten monitoring diversiteit en inclusie.

Zie motie


Motie Slavernijverleden Deventer.

Zie motie